Seminarium

Studia w Seminarium trwają sześć lat. WSD w Łowiczu jest filią Akademii Katolickiej w Warszawie. W trakcie pierwszego i drugiego roku klerycy studiują zasadniczo przedmioty filozoficzne, a także psychologię, pedagogikę, język łaciński i język angielski.

Od roku trzeciego studiów rozpoczyna się teologia, poznawanie Pisma Świętego oraz innych przedmiotów niezbędnych w przyszłej pracy katechetycznej i duszpasterskiej. Studenci odbywają praktyki katechetyczne w wybranych szkołach Łowicza i okolic. Po ukończeniu pełnego cyklu studiów i napisaniu pracy magisterskiej, seminarzyści uzyskują tytuł magistra teologii z przygotowaniem pedagogiczno-katechetycznym.

Przełożeni

ks. dr Piotr Kaczmarek

ks. dr Piotr Kaczmarek

Rektor

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, licencjat z mariologii, rok święceń 2005, wykłada w Seminarium od 2011 r., funkcję rektora pełni od czerwca 2018 r.

ks. dr Jarosław Łękarski

ks. dr Jarosław Łękarski

wicerektor

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, rok święceń 2003, wykłada w Seminarium od 2011 r., funkcję wicerektora pełni od czerwca 2018 r.

ks. dr Grzegorz Cieślak

ks. dr Grzegorz Cieślak

Prefekt wychowawczy i dyrektor ds. Administracyjnych

Doktor teologii dogmatycznej, rok święceń 2001, wykłada w Seminarium od 2010 r. funkcja prefekta i dyrektora administracyjnego od czerwca 2012 r.

ks. dr Radosław Czarniak

ks. dr Radosław Czarniak

Ojciec duchowny

Doktor teologii duchowości, rok święceń 2003, wykłada w Seminarium od 2013 r., funkcję ojca duchownego pełni od czerwca 2018 r.

Wykładowcy

 • ks. mgr Rafał BANASIAK (od 2006) muzyka kościelna
 • ks. mgr lic. Roman BATORSKI (od 2004) egzegeza Nowego Testamentu; język grecki
 • ks. dr hab. Robert BERNAGIEWICZ (od 1999) muzyka kościelna; schola; śpiew liturgiczny, seminarium
 • ks. dr Krzysztof BIAŁKOWSKI (od 2012) pedagogika i dydaktyka
 • ks. dr Krzysztof CHOJNACKI (od 2005) katolicka nauka społeczna
 • ks. dr Grzegorz CIEŚLAK (od 2010) teologia dogmatyczna – eklezjologia, mariologia; seminarium, wstęp do teologii
 • ks. dr Radosław CZARNIAK (od 2013) teologia duchowości, wprowadzenie w chrześcijaństwo
 • ks. dr Adam DOMAŃSKI (od 2000) egzegeza Starego Testamentu, seminarium
 • ks. mgr lic. Łukasz GAWRZYDEK (od 2019) teologia dogmatyczna – chrystologia, De Trinitate
 • ks. mgr lic. Piotr JÓŹWIAK (od 2011) liturgika
 • ks. dr Piotr KACZMAREK (od 2010) logika; historia filozofii starożytnej i średniowiecznej; ogólna metodologia nauk; proseminarium; wstęp do filozofii
 • ks. dr Marek KANIA (od 2006) teologia moralna
 • ks. dr Piotr KARPIŃSKI (od 2009) filozofia przyrody, historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 • mgr Paweł KOLAS (2021) wykład fakultatywny
 • ks. dr Dariusz KUŹMIŃSKI (od 1998) teologia moralna, spowiednictwo
 • ks. mgr lic. Robert KWATEK (od 1996) ćwiczenia z homiletyki; fonetyka
 • ks. dr Tomasz LISZEWSKI (2021) psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i wychowawcza, psychologia pastoralna
 • ks. mgr lic. Sylwester ŁAJSZCZAK (od 2012) teologia biblijna
 • ks. dr Jarosław ŁĘKARSKI (od 2011) antropologia filozoficzna; etyka; metafizyka; leges
 • ks. mgr lic. Władysław MOCZARSKI (od 1998) teologia dogmatyczna: sakramentologia ogólna, sakramentologia szczegółowa, eschatologia, ćwiczenia kancelaryjne
 • ks. mgr lic. Marcin MOKS (od 2014) muzyka kościelna
 • mgr Grzegorz MUCHA (od 2010) język angielski
 • o. prof. dr hab. Leon NIEŚCIOR OMI (2021) wykład monograficzny
 • ks. dr Witold OKRASA (od 1997) teologia dogmatyczna: charytologia, pneumatologia, protologia
 • ks. bp dr hab. Wojciech OSIAL (od 2001) katechetyka
 • ks. mgr lic. Józef PETRYNOWSKI (od 2020) ekumenizm, religiologia
 • ks. mgr lic. Jan PIETRZYK (od 1995) historia i geografia biblijna; wprowadzenie do Pisma Świętego
 • ks. dr Stanisław PLICHTA (od 1995) prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe
 • ks. dr Stanisław PONIATOWSKI (od 1994) historia Kościoła
 • mgr Przemysław POPŁAWSKI (od 2000) wychowanie fizyczne
 • ks. dr Zbigniew PRZERWA (od 2005) teologia duchowości
 • s. mgr lic. Anna Maria PUDEŁKO (od 2010) wprowadzenie w chrześcijaństwo
 • ks. dr Roman SĘKALSKI (od 2014) katechetyka
 • ks. mgr lic. Robert SIERPNIAK (od 2005) ćwiczenia z teologii moralnej
 • ks. dr Mirosław Jacek SKROBISZ (od 1999) teologia fundamentalna
 • ks. dr Paweł STANISZEWSKI (od 1998) historia Kościoła, konwersatorium
 • ks. mgr lic. Józef STASZEWSKI (od 1996) liturgika
 • ks. dr Jerzy SWĘDROWSKI (od 2002) homiletyka
 • ks. dr Andrzej SYLWANOWICZ (od 2012) liturgika
 • ks. dr Artur SZCZEPANIK (od 2005) filozofia Boga; teoria poznania
 • ks. dr Michał WASILEWSKI (od 2016) teologia moralna, seminarium
 • ks. dr Sławomir WASILEWSKI (od 2005) język łaciński; patrologia
 • ks. dr Hubert WIŚNIEWSKI (od 2000) prawo kanoniczne
 • ks. dr Bogdan ZATORSKI (od 2004) teologia pastoralna

Spowiednicy

 • ks. mgr lic. Adam BEDNARCZYK
 • ks. dr Adam DOMAŃSKI
 • ks. mgr Wiesław FRELEK
 • ks. mgr lic. Paweł KOZAKOWSKI
 • ks. dr Zbigniew PRZERWA
 • ks. mgr lic. Sławomir SOBIERAJSKI
 • ks. mgr lic. Tomasz TRZCIŃSKI

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Czytania na dziś

Historia pierwszego Seminarium Duchownego w Łowiczu sięga roku 1700 kiedy to rozpoczęto prace związane z budową gmachu wg projektu architekta Tylmana van Gameren. Seminarium powstało dzięki kard. Michałowi Radziejowskiemu ówczesnemu Prymasowi Polski.

Pierwsza fundacja pozwalała na utrzymanie 20 do 30 alumnów i zaczęła funkcjonować w 1715 r. kiedy to z funduszów abp. Szembeka dokończono budowę gmachu i rozpoczęto wykłady. Seminarium prowadzili Misjonarze św. Wincentego a Paolo. W roku 1820, po reorganizacji polskich diecezji seminarium z Łowicza zostało przeniesione do Warszawy. W tym czasie przy Kościele św. Krzyża w Warszawie kształciło się 12 alumnów. W 1865 r. opustoszały gmach seminarium został zabrany przez władze carskie w ramach represji po powstaniu styczniowym. Przez ponad sto nie istniało Seminarium Duchowne w Łowiczu. 25. marca 1992 r. dekretem Ojca Świętego Jana Pawła II utworzono diecezję łowicką a jej pierwszym biskupem został Alojzy Orszulik SAC. Od samego początku istnienia diecezji pierwszy Biskup Łowicki wyrażał pragnienie, aby nowa diecezja posiadała własne Wyższe Seminarium Duchowne, w którym odbywać się będzie formacja kandydatów do kapłaństwa. Dekret erekcyjny został wydany 8 września 1992 r. W wyniku podjętych starań, udało się uzyskać budynek, który przed II wojną światową należał do koszar Wojska Polskiego, następnie w czasie wojny zajmowały go wojska niemieckie, a potem sowieckie aż do 1991r. Pierwszy rok akademicki 1994-1995 w wyremontowanym i odnowionym budynku, z dobudowaną nową kaplicą i aulą rozpoczęło 88 kleryków.

Kalendarium

6 (piątek) stycznia 2023 r. – godz. 18.00

– powrót alumnów po przerwie noworocznej

 

13 (piątek) stycznia 2023 r.

            – ostatni dzień wykładowy przed zimową sesją egzaminacyjną

 

14 (sobota) stycznia 2022 r.

            – styczniowy dzień skupienia

 

16 (poniedziałek) stycznia 2023 r.

– początek zimowej sesji egzaminacyjnej

 

27 (piątek) stycznia 2023 r. – godz. 15.00

– sesja profesorska na zakończenie I semestru

 

28 (sobota) stycznia 2023 r.

            – początek ferii zimowych

 

5 (niedziela) lutego 2023 r. – godz. 21.00

– powrót alumnów z ferii zimowych

 

06 lutego (poniedziałek)

Pierwszy dzień wykładów w drugim semestrze roku akademickiego

 

21 lutego (wtorek)

Dzień rektorski – dzień bez wykładów

 

22-25 lutego (środa-sobota)

Rekolekcje wielkopostne – dni bez wykładów

 

25 lutego (sobota) – godz. 15.00

Msza Święta z udzieleniem posług i kandydaturą

3-4 marca (piątek-sobota)

Wyjazd WSD do Krakowa – w piątek wykłady są

 

24-25 marca (piątek – sobota)

Dni Otwarte w Seminarium

 

25 marca (sobota) – godz. 18.00 – katedra

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 

27 marca (poniedziałek)

Marcowy Dzień Skupienia

5 kwietnia (środa)

Ostatni dzień wykładów – początek ferii świątecznych

 

16 kwietnia (niedziela) – godz. 21.00

Powrót alumnów z przerwy świątecznej

 

17 kwietnia (poniedziałek)

Początek wykładów

 

25 kwietnia (wtorek)

Kwietniowy Dzień Skupienia

 

29 kwietnia (sobota)

Diecezjalne Czuwanie Powołaniowe

 

30 kwietnia (niedziela)

Niedziela Chrystusa Dobrego Pasterza – klerycy na parafiach

1-3 maja (poniedziałek-środa)

Majówka Seminaryjna

 

11 maja (czwartek) – godz. 10.30

Sympozjum Naukowe w gmachu Seminarium

 

14-19 maja (niedziela-piątek)

Rekolekcje przed święceniami diakonatu

 

20 maja (sobota) – godz. 10.30

Święcenia diakonatu – dzień bez wykładów

 

25 maja (czwartek)

Majowy Dzień Skupienia

03 czerwca (sobota)

Ostatni dzień wykładów

 

05 czerwca (poniedziałek)

Początek letniej sesji egzaminacyjnej

 

23 czerwca (piątek) – godz. 10.00

Zakończenie roku akademickiego – sesja profesorska – Eucharystia (godz. 11.00) – część akademicka obiad

23 (piątek) września 2022 r. – godz. 15.00

            – sesja profesorska na rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023

 

25 (niedziela) września 2022 r. – godz. 21.00

            – powrót alumnów z wakacji do Seminarium

 

26 (poniedziałek) września 2022 r.

            – wprowadzka

 

27 (wtorek) września 2022 r.

            – pierwszy dzień wykładów

 

30 (piątek) września 2022 r. – godz. 10.30

            – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023

 

2-5 (niedziela-środa) października 2022 r. – dni bez wykładów

            – rekolekcje

 

21 (piątek) października 2022 r.

– dzień skupienia przed obłóczynami dla alumnów roku III

 

22 (sobota) października 2022 r. – godz. 15.00

            – obłóczyny alumnów roku III

 

30 (niedziela) października 2022 r.

– po Mszy św. wyjazd alumnów na parafie

 

2 (środa) listopada 2022 r. – godz. 20.30

            – powrót alumnów z poszczególnych parafii

 

3 (czwartek) listopada 2022 r.

            – wznowienie wykładów

 

5 (sobota) listopada 2022 r.

            – listopadowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

 

11 (piątek) listopada 2022 r.

– udział wspólnoty Seminarium w corocznej uroczystości św. Wiktorii

 

30 (środa) listopada 2022 r. – godz. 18.00

            – imieniny Ks. Bpa Andrzeja Franciszka Dziuby, Biskupa Łowickiego

 

 

6 (wtorek) grudnia 2022 r.

            – grudniowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

 

7 (środa) grudnia 2022 r. – godz. 20.00

– Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny

 

8 (czwartek) grudnia 2022 r. – godz. 12.00

– Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

 

23 (piątek) grudnia 2022 r.

– opłatek kapłański – godz. 11.00

– opłatek Wspólnoty Seminaryjnej – godz. 16.30

– wyjazd alumnów na przerwę świąteczną

Plan dnia

6.00Wstanie
6.30Jutrznia
7.50Śniadanie
8.25 – 12.45Wykłady
12.55Anioł PańskiObiadRekreacja
15.30Studium
17.40Czytanie duchowe
18.00Kolacja
18.30Różaniec lub inne nabożeństwa
19.00Poniedziałki – Msza święta gregoriańska
19.30Studium
21.00Modlitwa wieczorna
22.30Gaszenie światła

W niedziele i dni świąteczne obowiązuje porządek dnia świąteczny. W okresie dni skupienia oraz rekolekcji szczegółowy porządek dnia wyznacza ojciec duchowny lub rekolekcjonista w porozumieniu z Ks. Rektorem.

error: Zawartość jest chroniona.