Seminarium

Studia w Seminarium trwają sześć lat. WSD w Łowiczu jest filią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W trakcie pierwszego i drugiego roku klerycy studiują zasadniczo przedmioty filozoficzne, a także psychologię, pedagogikę, język łaciński i język angielski.

Od roku trzeciego studiów rozpoczyna się teologia, poznawanie Pisma Świętego oraz innych przedmiotów niezbędnych w przyszłej pracy katechetycznej i duszpasterskiej. Studenci odbywają praktyki katechetyczne w wybranych szkołach Łowicza i okolic. Po ukończeniu pełnego cyklu studiów i napisaniu pracy magisterskiej, seminarzyści uzyskują tytuł magistra teologii z przygotowaniem dedagogiczno-katechetycznym.

Przełożeni

ks. dr Piotr Kaczmarek

ks. dr Piotr Kaczmarek

Rektor

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, doktorant studiów mariologicznych, rok święceń 2005, wykłada w Seminarium od 2011 r., funkcję rektora pełni od czerwca 2018 r.

ks. dr Jarosław Łękarski

ks. dr Jarosław Łękarski

wicerektor

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, rok święceń 2003, wykłada w Seminarium od 2011 r., funkcję wicerektora pełni od czerwca 2018 r.

ks. dr Grzegorz Cieślak

ks. dr Grzegorz Cieślak

Prefekt wychowawczy i dyrektor ds. Administracyjnych

Doktor teologii dogmatycznej, rok święceń 2001, wykłada w Seminarium od 2010 r. funkcja prefekta i dyrektora administracyjnego od czerwca 2012 r.

ks. dr Radosław Czarniak

ks. dr Radosław Czarniak

Ojciec duchowny

Doktor teologii duchowości, rok święceń 2003, wykłada w Seminarium od 2013 r. funkcję ojca duchownego pełni od czerwca 2018 r.

Wykładowcy

 • ks. mgr Rafał BANASIAK (od 2006) muzyka kościelna
 • ks. mgr lic. Roman BATORSKI (od 2004) egzegeza Nowego Testamentu; język grecki
 • ks. dr Jacek BEREZIŃSKI (od 2003) teologia moralna – spowiednictwo
 • ks. dr hab. Robert BERNAGIEWICZ (od 1999) muzyka kościelna; schola; śpiew liturgiczny, seminarium
 • ks. dr Krzysztof BIAŁKOWSKI (od 2012) pedagogika i dydaktyka
 • ks. dr Krzysztof CHOJNACKI (od 2005) katolicka nauka społeczna
 • ks. dr Grzegorz CIEŚLAK (od 2010) teologia dogmatyczna – eklezjologia, mariologia; seminarium, wstęp do teologii
 • ks. dr Radosław CZARNIAK (od 2013) teologia duchowości, wprowadzenie w chrześcijaństwo
 • ks. dr Adam DOMAŃSKI (od 2000) egzegeza Starego Testamentu, seminarium
 • ks. mgr lic. Łukasz GAWRZYDEK (od 2019) teologia dogmatyczna – chrystologia, De Trinitate
 • ks. mgr lic. Piotr JÓŹWIAK (od 2011) liturgika
 • ks. dr Piotr KACZMAREK (od 2010) logika; historia filozofii starożytnej i średniowiecznej; ogólna metodologia nauk; proseminarium; wstęp do filozofii
 • ks. dr Marek KANIA (od 2006) teologia moralna
 • ks. dr Piotr KARPIŃSKI (od 2009) filozofia przyrody, historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 • o. dr Ireneusz KLIMCZYK OFMConv (od 2020) wykład fakultatywny
 • ks. dr Dariusz KUŹMIŃSKI (od 1998) teologia moralna
 • ks. mgr lic. Robert KWATEK (od 1996) ćwiczenia z homiletyki; fonetyka
 • ks. mgr lic. Sylwester ŁAJSZCZAK (od 2012) teologia biblijna
 • ks. dr Jarosław ŁĘKARSKI (od 2011) antropologia filozoficzna; etyka; metafizyka; leges
 • ks. mgr lic. Władysław MOCZARSKI (od 1998) teologia dogmatyczna: sakramentologia ogólna, sakramentologia szczegółowa, eschatologia, ćwiczenia kancelaryjne
 • ks. mgr lic. Marcin MOKS (od 2014) muzyka kościelna
 • mgr Grzegorz MUCHA (od 2010) język angielski
 • ks. dr Witold OKRASA (od 1997) teologia dogmatyczna: charytologia, pneumatologia, protologia
 • ks. bp dr hab. Wojciech OSIAL (od 2001) katechetyka
 • ks. mgr lic. Józef PETRYNOWSKI (od 2020) ekumenizm, religiologia
 • ks. mgr lic. Jan PIETRZYK (od 1995) historia i geografia biblijna; wprowadzenie do Pisma Świętego
 • ks. dr Stanisław PLICHTA (od 1995) prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe
 • ks. dr Stanisław PONIATOWSKI (od 1994) historia Kościoła
 • mgr Przemysław POPŁAWSKI (od 2000) wychowanie fizyczne
 • ks. dr Zbigniew PRZERWA (od 2005) teologia duchowości
 • s. mgr lic. Anna Maria PUDEŁKO (od 2010) wprowadzenie w chrześcijaństwo
 • ks. dr Roman SĘKALSKI (od 2014) katechetyka
 • ks. mgr lic. Robert SIERPNIAK (od 2005) ćwiczenia z teologii moralnej
 • ks. dr Mirosław Jacek SKROBISZ (od 1999) teologia fundamentalna
 • ks. dr Paweł STANISZEWSKI (od 1998) historia Kościoła, konwersatorium
 • ks. mgr lic. Józef STASZEWSKI (od 1996) liturgika
 • ks. dr Jerzy SWĘDROWSKI (od 2002) homiletyka
 • ks. dr Andrzej SYLWANOWICZ (od 2012) liturgika
 • ks. dr Artur SZCZEPANIK (od 2005) filozofia Boga; teoria poznania
 • ks. dr Michał WASILEWSKI (od 2016) teologia moralna, seminarium
 • ks. dr Sławomir WASILEWSKI (od 2005) język łaciński; patrologia
 • ks. dr Hubert WIŚNIEWSKI (od 2000) prawo kanoniczne
 • ks. dr Bogdan ZATORSKI (od 2004) teologia pastoralna

Spowiednicy

 • ks. mgr lic. Adam BEDNARCZYK
 • ks. dr Adam DOMAŃSKI
 • ks. mgr Wiesław FRELEK
 • ks. mgr lic. Paweł KOZAKOWSKI
 • ks. dr Zbigniew PRZERWA
 • ks. mgr lic. Sławomir SOBIERAJSKI
 • ks. mgr lic. Tomasz TRZCIŃSKI

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

(+48) 46 837 60 16

wsd.lowicz@poczta.fm

Czytania na dziś

Historia pierwszego Seminarium Duchownego w Łowiczu sięga roku 1700 kiedy to rozpoczęto prace związane z budową gmachu wg projektu architekta Tylmana van Gameren. Seminarium powstało dzięki kard. Michałowi Radziejowskiemu ówczesnemu Prymasowi Polski.

Pierwsza fundacja pozwalała na utrzymanie 20 do 30 alumnów i zaczęła funkcjonować w 1715 r. kiedy to z funduszów abp. Szembeka dokończono budowę gmachu i rozpoczęto wykłady. Seminarium prowadzili Misjonarze św. Wincentego a Paolo. W roku 1820, po reorganizacji polskich diecezji seminarium z Łowicza zostało przeniesione do Warszawy. W tym czasie przy Kościele św. Krzyża w Warszawie kształciło się 12 alumnów. W 1865 r. opustoszały gmach seminarium został zabrany przez władze carskie w ramach represji po powstaniu styczniowym. Przez ponad sto nie istniało Seminarium Duchowne w Łowiczu. 25. marca 1992 r. dekretem Ojca Świętego Jana Pawła II utworzono diecezję łowicką a jej pierwszym biskupem został Alojzy Orszulik SAC. Od samego początku istnienia diecezji pierwszy Biskup Łowicki wyrażał pragnienie, aby nowa diecezja posiadała własne Wyższe Seminarium Duchowne, w którym odbywać się będzie formacja kandydatów do kapłaństwa. Dekret erekcyjny został wydany 8 września 1992 r. W wyniku podjętych starań, udało się uzyskać budynek, który przed II wojną światową należał do koszar Wojska Polskiego, następnie w czasie wojny zajmowały go wojska niemieckie, a potem sowieckie aż do 1991r. Pierwszy rok akademicki 1994-1995 w wyremontowanym i odnowionym budynku, z dobudowaną nową kaplicą i aulą rozpoczęło 88 kleryków.

Kalendarium

6 stycznia 2021 r. (środa) – godz. 18.00

powrót alumnów po przerwie noworocznej

 

7  stycznia 2021 r. (czwartek)

styczniowy dzień skupienia

 

16  stycznia 2021 r. (sobota)

ostatni dzień wykładowy przed zimową sesją egzaminacyjną

 

18 stycznia 2021 r. (poniedziałek

początek zimowej sesji egzaminacyjnej

 

29  stycznia 2021 r. – godz. 15.00 (piątek)

sesja profesorska na zakończenie I semestru

 

30 stycznia 2021 r. (sobota)

początek ferii zimowych

 

 

7 lutego 2021 r. (niedziela) – godz. 21.00

powrót alumnów z ferii zimowych

 

8  lutego 2021 r. (poniedziałek)

początek wykładów w II semestrze

 

17-20 lutego 2021 r. (środa-sobota)

Rekolekcje wielkopostne dla alumnów – dni bez wykładów

 

20 lutego 2021 r. (sobota)

Msza Święta z udzieleniem posług – lektorat i kandydatura

 

22 lutego 2021 r. (poniedziałek)

Dzień Rektorski – dzień bez wykładów

 

21 lutego – 4 kwietnia 2021 r. (niedziela-niedziela)

Diakońskie praktyki duszpasterskie w okresie Wielkiego Postu

16 marca 2021 r. (wtorek)

Marcowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

 

25 marca 2021 r. (czwartek)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – katedra – godz. 18.00 – udział w liturgii

 

31 marca 2021 r. (środa)

Ostatni dzień wykładów – początek ferii świątecznych

11 kwietnia 2021 r. (niedziela)

Powrót alumnów z przerwy świątecznej – godz. 21.00

 

12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)

Początek wykałdów

 

16 kwietnia 2021 r. (piątek)

Kwietniowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

 

24 kwietnia 2021 r. (sobota)

Diecezjalne Czuwanie Powołaniowe – godz. 19.00

 

25 kwietnia 2021 r. (niedziela)

Niedziela Chrystusa Dobrego Pasterza

1 maja 2021 r. (sobota)

Dzień bez wykładów

 

3 maja 2021 r. (poniedziałek)

Dzień bez wykładów

 

4-11 maja 2021 r. (wtorek-wtorek)

Sesja egzaminacyjna dla roku VI

 

10 maja 2021 r. (poniedziałek)

Majowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

 

12 maja 2021 r. (środa)

Egzamin ex universa (termin do potwierdzenia przez AKW)

 

13 maja 2021 r. (czwartek)

Sympozjum Naukowe w gmachu Seminarium

 

16-21 maja 2021 r. (niedziela-piątek)

Rekolekcje przed  święceniami diakonatu

 

20 maja 2021 r. (czwartek)

Obrona prac magisterkich (termin do potwierdzenia przez AKW)

 

22 maja 2021 r. (sobota) – godz. 10.30

Święcenia diakonatu – dzień bez wykładów

 

23-28 maja 2021 r. (niedziela-piątek)

Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu

 

29 maja 2021 r. (sobota) – godz. 10.30

Święcenia kapłańskie – dzień bez wykałdów

7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Początek letniej sesji egzaminacyjnej

 

25 czerwca 2021 r. (piątek)

Zakończenie roku akademickiego – sesja profesorska – Eucharystia (godz. 11.00) – część akademicka – obiad

20-25 września 2020 r. (niedziela – piątek) – kurs wstępny

 

25 września 2020 r. (piątek) – godz. 15.00

Sesja profesorska

    – godz. 21.00

Powrót alumnów do Seminarium po wakacyjnej przerwie

 

26 września 2020 r. (sobota) – godz. 21.00

„Wprowadzka”

 

27–30 września 2020 r. (niedziela – środa)

Rekolekcje przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego

02 października 2020 r. (piątek) – godz. 10.30

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

 

3 października 2020 r. (sobota)

pierwszy dzień wykładów

 

16 października 2020 r. (piątek) – dzień bez wykładów

październikowy dzień skupienia

 

24 października 2020 r. (sobota) – godz. 15.00

obłóczyny alumnów roku III

 

30 października 2020 r. (piątek)

po obiedzie wyjazd na parafie alumnów roku I

 

31 października 2020 r. (sobota)

po obiedzie wyjazd na parafie alumnów roczników II-VI

2 listopada 2020 r. (poniedziałek) – godz. 20.30

powrót alumnów wszystkich roczników z poszczególnych parafii

 

3 listopada 2020 r. (wtorek)

wznowienie wykładów

 

4 listopada 2020 r. (środa)

listopadowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

 

11 listopada 2020 r. (środa)

udział wspólnoty Seminarium w corocznej uroczystości św. Wiktorii

 

13 listopada 2020 r. (piątek) – dzień bez wykładów (do potwierdzenia)

udział wspólnoty Seminarium w odpuście w WSD Arch. Łódzkiej

 

30  listopada 2020 r. (poniedziałek) – godz. 18.00

imieniny Ks. Bpa Andrzeja Franciszka Dziuby, Biskupa Łowickiego

 

 

3 grudnia 2020 r. (czwartek)

grudniowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

 

7  grudnia 2020 r. (poniedziałek) – godz. 20.00

Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny

 

8 grudnia 2020 r. (wtorek) – godz. 10.00

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

 

23  grudnia 2020 r. (środa)

opłatek Wspólnoty Seminaryjnej – godz. 15.30

wyjazd alumnów na przerwę świąteczną

 

 

Plan dnia

6.00 Wstanie
6.30 Jutrznia
7.50 Śniadanie
8.25 – 12.45 Wykłady
12.55 Anioł PańskiObiadRekreacja
15.30 Studium
17.40 Czytanie duchowe
18.00 Kolacja
18.30 Różaniec lub inne nabożeństwa
19.00 Poniedziałki – Msza święta gregoriańska
19.30 Studium
21.00 Modlitwa wieczorna
22.30 Gaszenie światła

W niedziele i dni świąteczne obowiązuje porządek dnia świąteczny. W okresie dni skupienia oraz rekolekcji szczegółowy porządek dnia wyznacza ojciec duchowny lub rekolekcjonista w porozumieniu z Ks. Rektorem.

error: Zawartość jest chroniona.