Seminarium

Studia w Seminarium trwają sześć lat. WSD w Łowiczu jest filią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W trakcie pierwszego i drugiego roku klerycy studiują zasadniczo przedmioty filozoficzne, a także psychologię, pedagogikę, język łaciński i jeden język zachodni (angielski, niemiecki, włoski).

Od roku trzeciego studiów rozpoczyna się teologia, poznawanie Pisma Świętego oraz innych przedmiotów niezbędnych w przyszłej pracy katechetycznej i duszpasterskiej. Studenci odbywają praktyki katechetyczne w wybranych szkołach Łowicza i okolic. Po ukończeniu pełnego cyklu studiów i napisaniu pracy magisterskiej, seminarzyści uzyskują tytuł magistra teologii z przygotowaniem dedagogiczno-katechetycznym.

Przełożeni

ks. dr Piotr Kaczmarek

ks. dr Piotr Kaczmarek

Rektor

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, doktorant studiów mariologicznych, rok święceń 2005, wykłada w Seminarium od 2011 r., funkcję rektora pełni od czerwca 2018 r.

ks. dr Jarosław Łękarski

ks. dr Jarosław Łękarski

wicerektor

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, rok święceń 2003, wykłada w Seminarium od 2011 r., funkcję wicerektora pełni od czerwca 2018 r.

ks. dr Grzegorz Cieślak

ks. dr Grzegorz Cieślak

Prefekt wychowawczy i dyrektor ds. Administracyjnych

Doktor teologii dogmatycznej, rok święceń 2001, wykłada w Seminarium od 2010 r. funkcja prefekta i dyrektora administracyjnego od czerwca 2012 r.

ks. dr Radosław Czarniak

ks. dr Radosław Czarniak

Ojciec duchowny

Doktor teologii duchowości, rok święceń 2003, wykłada w Seminarium od 2013 r. funkcję ojca duchownego pełni od czerwca 2018 r.

Wykładowcy

 • ks. mgr Rafał BANASIAK (od 2006) muzyka kościelna
 • ks. mgr lic. Roman BATORSKI (od 2004) egzegeza Nowego Testamentu; język grecki
 • ks. dr Jacek BEREZIŃSKI (od 2003) teologia moralna – spowiednictwo
 • ks. dr hab. Robert BERNAGIEWICZ (od 1999) muzyka kościelna; schola; śpiew liturgiczny
 • ks. dr Krzysztof BIAŁKOWSKI (od 2012) pedagogika i dydaktyka
 • ks. dr Krzysztof CHOJNACKI (od 2005) katolicka nauka społeczna
 • ks. dr Grzegorz CIEŚLAK (od 2010) teologia dogmatyczna – eklezjologia, mariologia; seminarium, wstęp do teologii
 • ks. dr Radosław CZARNIAK (od 2013) teologia duchowości, wprowadzenie w chrześcijaństwo
 • ks. dr Adam DOMAŃSKI (od 2000) egzegeza Starego Testamentu, seminarium
 • ks. mgr lic. Piotr JÓŹWIAK (od 2011) liturgika
 • ks. dr Piotr KACZMAREK (od 2010) leges; logika; historia filozofii starożytnej i średniowiecznej; ogólna metodologia nauk; proseminarium; wstęp do filozofii
 • ks. dr Marek KANIA (od 2006) teologia moralna
 • ks. dr Piotr KARPIŃSKI (od 2009) filozofia przyrody, historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 • ks. dr Adam KOSTRZEWA (od 1998) teologia dogmatyczna – chrystologia, De Trinitate
 • ks. dr Dariusz KUŹMIŃSKI (od 1998) teologia moralna
 • ks. mgr lic. Robert KWATEK (od 1996) ćwiczenia z homiletyki; fonetyka
 • ks. dr Andrzej LUTER (od 1999) ekumenizm; religiologia
 • ks. mgr lic. Sylwester ŁAJSZCZAK (od 2012) teologia biblijna
 • ks. dr Jarosław ŁĘKARSKI (od 2011) antropologia filozoficzna; etyka; metafizyka
 • ks. mgr lic. Władysław MOCZARSKI (od 1998) teologia dogmatyczna: sakramentologia ogólna, sakramentologia szczegółowa, eschatologia
 • ks. mgr lic. Marcin MOKS (od 2014) muzyka kościelna
 • mgr Grzegorz MUCHA (od 2010) język angielski
 • ks. dr Mirosław NOWOSIELSKI (od 1995) psychologia: ogólna, pastoralna, rozwojowa
 • ks. dr Witold OKRASA (od 1997) teologia dogmatyczna: charytologia, pneumatologia, protologia
 • ks. bp dr hab. Wojciech OSIAL (od 2001) katechetyka
 • ks. mgr lic. Jan PIETRZYK (od 1995) historia i geografia biblijna; wprowadzenie do Pisma Świętego
 • ks. dr Stanisław PLICHTA (od 1995) prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe
 • ks. dr Stanisław PONIATOWSKI (od 1994) historia Kościoła
 • mgr Przemysław POPŁAWSKI (od 2000) wychowanie fizyczne
 • ks. dr Zbigniew PRZERWA (od 2005) teologia duchowości
 • s. mgr lic. Anna Maria PUDEŁKO (od 2010) wprowadzenie w chrześcijaństwo
 • ks. dr Roman SĘKALSKI (od 2014) katechetyka
 • ks. mgr lic. Robert SIERPNIAK (od 2005) ćwiczenia z teologii moralnej
 • ks. dr Mirosław Jacek SKROBISZ (od 1999) teologia fundamentalna
 • ks. dr Paweł STANISZEWSKI (od 1998) historia Kościoła, konwersatorium
 • ks. mgr lic. Józef STASZEWSKI (od 1996) liturgika
 • ks. dr Jerzy SWĘDROWSKI (od 2002) homiletyka
 • ks. dr Andrzej SYLWANOWICZ (od 2012) liturgika
 • ks. dr Artur SZCZEPANIK (od 2005) filozofia Boga; teoria poznania
 • dr Monika WALUŚ (od 2018) wykład fakultatywny
 • ks. dr Michał WASILEWSKI (od 2016) teologia moralna
 • ks. dr Sławomir WASILEWSKI (od 2005) język łaciński; patrologia, seminarium
 • ks. dr Hubert WIŚNIEWSKI (od 2000) prawo kanoniczne
 • ks. dr Bogdan ZATORSKI (od 2004) teologia pastoralna

Spowiednicy

 • ks. mgr lic. Adam BEDNARCZYK
 • ks. dr Adam DOMAŃSKI
 • ks. mgr Wiesław FRELEK
 • ks. mgr lic. Paweł KOZAKOWSKI
 • ks. dr Zbigniew PRZERWA
 • ks. mgr lic. Sławomir SOBIERAJSKI
 • ks. mgr lic. Tomasz TRZCIŃSKI

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

(+48) 46 837 60 16

wsd@diecezja.lowicz.pl

Czytania na dziś

Historia pierwszego Seminarium Duchownego w Łowiczu sięga roku 1700 kiedy to rozpoczęto prace związane z budową gmachu wg projektu architekta Tylmana van Gameren. Seminarium powstało dzięki kard. Michałowi Radziejowskiemu ówczesnemu Prymasowi Polski.

Pierwsza fundacja pozwalała na utrzymanie 20 do 30 alumnów i zaczęła funkcjonować w 1715 r. kiedy to z funduszów abp. Szembeka dokończono budowę gmachu i rozpoczęto wykłady. Seminarium prowadzili Misjonarze św. Wincentego a Paolo. W roku 1820, po reorganizacji polskich diecezji seminarium z Łowicza zostało przeniesione do Warszawy. W tym czasie przy Kościele św. Krzyża w Warszawie kształciło się 12 alumnów. W 1865 r. opustoszały gmach seminarium został zabrany przez władze carskie w ramach represji po powstaniu styczniowym. Przez ponad sto nie istniało Seminarium Duchowne w Łowiczu. 25. marca 1992 r. dekretem Ojca Świętego Jana Pawła II utworzono diecezję łowicką a jej pierwszym biskupem został Alojzy Orszulik SAC. Od samego początku istnienia diecezji pierwszy Biskup Łowicki wyrażał pragnienie, aby nowa diecezja posiadała własne Wyższe Seminarium Duchowne, w którym odbywać się będzie formacja kandydatów do kapłaństwa. Dekret erekcyjny został wydany 8 września 1992 r. W wyniku podjętych starań, udało się uzyskać budynek, który przed II wojną światową należał do koszar Wojska Polskiego, następnie w czasie wojny zajmowały go wojska niemieckie, a potem sowieckie aż do 1991r. Pierwszy rok akademicki 1994-1995 w wyremontowanym i odnowionym budynku, z dobudowaną nową kaplicą i aulą rozpoczęło 88 kleryków.

Kalendarium

6 stycznia 2019 (sobota) – godz. 18.00 – Powrót alumnów po przerwie noworocznej.

11 stycznia 2019 (piątek) – Ostatni dzień wykładowy przed zimową sesją egzaminacyjną.

12 stycznia 2019 (sobota) – Styczniowy dzień skupienia.

14 stycznia 2019 (poniedziałek) – Początek zimowej sesji egzaminacyjnej.

25 stycznia 2019 (piątek) – godz. 15.00 – Sesja profesorska na zakończenie I semestru.

26 stycznia 2019 (sobota) – Początek ferii zimowych.

 

 

03 lutego 2019 (niedziela) – godz. 21.00

Powrót alumnów do Seminarium z tygodniowych ferii zimowych

 

04 lutego 2019 (poniedziałek)

Pierwszy dzień wykładów w drugim semestrze roku akademickiego

 

7 lutego 2019 (czwartek)

Lutowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

  

6-9 marca 2019 (środa-sobota)

Rekolekcje wielkopostne dla alumnów – dni bez wykładów

 

9 marca 2019 (sobota) – godz. 15.00

Msza Święta z udzieleniem posług – lektorat, akolitat i kandydatura

 

10 marca-21 kwietnia 2019 (niedziela – niedziela)

Diakońskie praktyki duszpasterskie w okresie Wielkiego Postu

 

16 marca 2019 (sobota – WSD Łowicz) – dzień bez wykładów

Metropolitalne spotkanie Wyższych Seminariów Duchownych

 

25 marca 2019 (poniedziałek) – godz. 18.00 – katedra

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

5-7 kwietnia 2019 (piątek – niedziela)

Dni Otwarte Seminarium

 

10 kwietnia 2019 (środa)

Kwietniowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

 

11 kwietnia 2019 (czwartek) – godz. 15.00

Scrutinium w Domu Księdza Biskupa – kandydaci do święceń prezbiteratu i diakonatu

 

17 kwietnia 2019 (środa)

Ostatni dzień wykładów – początek ferii świątecznych

 

28 kwietnia 2019 (niedziela) – godz. 21.00

Powrót alumnów z przerwy świątecznej

 

29 kwietnia 2019 (poniedziałek)

Początek wykładów

1-2 maja 2019 (środa)

Majówka – dni bez wykładów

 

4-18 maja 2019 (sobota)

Sesja egzaminacyjna dla roku VI

 

9 maja 2019 (czwartek) – godz. 13.30

Egzamin ex universa

 

10 maja 2019 (piątek)

Majowy dzień skupienia – dzień bez wykładów

 

11 maja 2019 (sobota) – godz. 19.00

Diecezjalne Czuwanie Młodzieżowe w intencji powołań – w par. pw. św. Jakuba w Skierniewicach

 

12 maja 2019 (niedziela)

Niedziela Chrystusa Dobrego Pasterza – alumni na parafiach

 

16 maja 2019 (czwartek) – godz. 10.00

Sympozjum Naukowe w gmachu Seminarium

 

18 maja 2019 (sobota) – dzień bez wykładów

Sympozjum Naukowe na PWTW

 

19-24 maja 2019 (niedziela-piątek)

Rekolekcje przed święceniami diakonatu

 

23 maja 2019 (czwartek)

Obrona pracy magisterskiej

 

25 maja 2019 (sobota) – godz. 10.30

Święcenia diakonatu – dzień bez wykładów

 

26-31 maja 2019 (niedziela-piątek)

Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu

 

 

01 czerwca 2019 (sobota) – godz. 10.30

Święcenia kapłańskie – dzień bez wykładów

 

03 czerwca 2019 (poniedziałek)

Początek letniej sesji egzaminacyjnej

 

22 czerwca 2019 (sobota) – godz. 10.00

Zakończenie roku akademickiego – sesja profesorska – Eucharystia (godz. 11.00) – część akademicka obiad

21 września 2018 r. (piątek) – godz. 15.00

Sesja profesorska

 

23 września 2018 r. (niedziela) – godz. 21.00

Powrót alumnów do Seminarium po wakacyjnej przerwie

 

25 września 2018 r. (wtorek)

Pierwszy dzień wykładów

 

 

03 października 2018 (środa) – godz. 10.30

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

 

15-18 października 2018 (poniedziałek-czwartek) – dni bez wykładów

Rekolekcje dla alumnów

 

26 października 2018 (piątek)

Dzień skupienia dla alumnów roku III

 

27 października 2018 (sobota) – godz. 15.00

Obłóczyny alumnów roku III

 

30 października 2018 (wtorek)

Po obiedzie wyjazd na parafie alumnów roku I

 

31 października 2018 (środa)

Po obiedzie wyjazd na parafie alumnów roczników II-VI

 

02 listopada 2018 (piątek) – na godz. 20.30 – Powrót wszystkich alumnów do Seminarium.

03 listopada 2018 (sobota) – Wznowienie wykładów.

11 listopada 2018 (niedziela) – Udział wspólnoty Seminarium w corocznej uroczystości św. Wiktorii.

19 listopada 2018 (poniedziałek) – dzień bez wykładów – Listopadowy dzień skupienia dla wszystkich roczników.

23 listopada 2018 (piątek) – Udział alumnów w Jubileuszu 80. urodzin Ks. Bpa Józefa Zawitkowskiego

30 listopada 2018 (piątek) – Imieniny Księdza Biskupa Andrzeja F. Dziuby

 

07 grudnia 2018 (piątek) – godz. 20.00 – Akatyst – rozpoczęcie uroczystości odpustowych Seminarium.

08 grudnia 2018 (sobota) – godz. 12.00 – Msza Święta odpustowa w Seminarium.

11 grudnia 2018 (wtorek) – Grudniowy dzień skupienia.

22 grudnia 2018 (sobota) – Spotkanie opłatkowe wspólnoty Seminarium – 16.30 – wyjazd alumnów na przerwę świąteczną.

Plan dnia

6.00Wstanie
6.30Jutrznia
7.50Śniadanie
8.25 – 12.45Wykłady
12.55Anioł PańskiObiadRekreacja
15.30Studium
17.40Czytanie duchowe
18.00Kolacja
18.30Różaniec lub inne nabożeństwa
19.00Poniedziałki – Msza święta gregoriańska
19.30Studium
21.00Modlitwa wieczorna
22.30Gaszenie światła

W niedziele i dni świąteczne obowiązuje porządek dnia świąteczny. W okresie dni skupienia oraz rekolekcji szczegółowy porządek dnia wyznacza ojciec duchowny lub rekolekcjonista w porozumieniu z Ks. Rektorem.