Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

335. Relikwie św. Wiktorii w naszym Seminarium

6 listopada br. po raz kolejny powitaliśmy w Seminarium relikwie patronki Łowicza i diecezji łowickiej. O godzinie 18.00 relikwie św. Wiktorii wniesione zostały do seminaryjnego oratorium, gdzie klerycy i księża przełożeni modlili się w intencji całej naszej diecezji, lokalnych wspólnot, parafii, wszystkich trzech księży biskupów i samego Seminarium, prosząc o obfite łaski i dar owocnego przeżywania zbliżającej się liturgicznej uroczystości św. Wiktorii, która odbędzie się w poniedziałek 11 listopada, w państwowe Święto Niepodległości.

334. Dzień rektorski, czyli imieniny Księdza Rektora.

Jak co roku, w dniu 5 listopada Jego Magnificencja ks. dr Sławomir Wasilewski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu obchodzi swoje imieniny. Wspólnota seminaryjna uczestniczyła tego dnia w oratorium w uroczystej porannej Mszy świętej, sprawowanej przez Solenizanta.

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

(+48) 46 837 60 16

wsd@diecezja.lowicz.pl

Czytania na dziś

Wstęp o seminarium

Od 1994 roku mury Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu opuściło ponad stu kapłanów, którzy obecnie posługują w diecezji łowickiej lub podjęli dalsze specjalistyczne studia w kraju i za granicą. Przygotowanie alumnów do przyszłej pracy kapłańskiej odbywa się poprzez formację ludzką, intelektualną i duchową.

Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą, następnie studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach. Czas po południu przeznaczony jest na osobiste studium oraz na różnego rodzaju prace. Klerycy uczestniczą także w zajęciach sportowych oraz wydarzeniach kulturalnych.

Na początku trzeciego roku studiów alumni seminarium otrzymują sutannę, zewnętrzny znak powołania do kapłaństwa.
Święcenia diakonatu, które włączają do stanu duchownego udzielane są pod koniec piątego roku.
Ostatni czyli szósty rok to bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłańskich udzielanych uroczyście w Katedrze przez Biskupa Łowickiego.

Seminarium utrzymuje się z dobrowolnych ofiar zbieranych w kościołach naszej diecezji. Jesteśmy wdzięczni naszym dobroczyńcom za wspieranie nas modlitwą oraz ofiarami.
W każdy poniedziałek cała wspólnota seminaryjna modli się o powołania kapłańskie oraz w intencji ofiarodawców.

Skrzynka intencji

Jeśli masz własną intencję możesz ją przesłać za pomocą poniższego formularza.

7 + 13 =