Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

347. Alumni przygotowują się do rozdawania opłatków.

Klerycy, jak co roku będą roznosić opłatki na terenie parafii katedralnej. Jednak, aby je móc rozdać, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie. Klerycka wspólnota pracowała ponad trzy godziny, aby parafianom kościoła katedralnego nie zabrakło chleba, którym będą mogli podzielić się przy stole wigilijnym.

345. Spotkanie z Piotrem Chomickim, przedsiębiorcą, który pielgrzymował do Matki Bożej do Kibeho w Ruandzie i przebył pieszo 6200 km w przeciągu 11 miesięcy.

Piotra Chomickiego, który pielgrzymował pieszo na Czarny Ląd, „zaprosiła” do tej pielgrzymki Maryja. Pielgrzymka była wynikiem nawrócenia młodego człowieka, który mając kilkanaście lat przestał praktycznie żyć z Bogiem i po kolejnych piętnastu latach wrócił do życia wiarą w Kościele katolickim.

344. Uroczyste zakończenie Roku Wiary w diecezji łowickiej.

„Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy” (Hbr 11,1). W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Eucharystią w bazylice katedralnej w Łowiczu zakończyliśmy obchody Roku Wiary, który ogłosił w październiku ubiegłego roku Ojciec Święty Benedykt XVI.

341. Alumni oddają krew dla potrzebujących

Grupa kleryków w piątek, 22 listopada poszła do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego aby oddać krew dla potrzebujących. Mieszkańcy naszego Seminarium jak zawsze dzielnie znieśli widok igły i ze spokojem zajęli miejsca w sali, gdzie znajdował się punkt pobierania krwi.

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

(+48) 46 837 60 16

wsd@diecezja.lowicz.pl

Czytania na dziś

Wstęp o seminarium

Od 1994 roku mury Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu opuściło ponad stu kapłanów, którzy obecnie posługują w diecezji łowickiej lub podjęli dalsze specjalistyczne studia w kraju i za granicą. Przygotowanie alumnów do przyszłej pracy kapłańskiej odbywa się poprzez formację ludzką, intelektualną i duchową.

Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą, następnie studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach. Czas po południu przeznaczony jest na osobiste studium oraz na różnego rodzaju prace. Klerycy uczestniczą także w zajęciach sportowych oraz wydarzeniach kulturalnych.

Na początku trzeciego roku studiów alumni seminarium otrzymują sutannę, zewnętrzny znak powołania do kapłaństwa.
Święcenia diakonatu, które włączają do stanu duchownego udzielane są pod koniec piątego roku.
Ostatni czyli szósty rok to bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłańskich udzielanych uroczyście w Katedrze przez Biskupa Łowickiego.

Seminarium utrzymuje się z dobrowolnych ofiar zbieranych w kościołach naszej diecezji. Jesteśmy wdzięczni naszym dobroczyńcom za wspieranie nas modlitwą oraz ofiarami.
W każdy poniedziałek cała wspólnota seminaryjna modli się o powołania kapłańskie oraz w intencji ofiarodawców.

Skrzynka intencji

Jeśli masz własną intencję możesz ją przesłać za pomocą poniższego formularza.

8 + 9 =