Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

357. Wywiad z Ks. Bp. Józefem Zawitkowskim – cz.I

Podczas rozmowy Ksiądz Biskup opowiada o początkach swojego powołania, wspomina wielkiego Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który kształtował obraz Kościoła i Polski w ostatnim półwieczu. Dzieli się również wspomnieniami z czasów kleryckich.

355. Akatyst ku czci Bogurodzicy

O godz. 20.00 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny schola Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu pod kierunkiem opiekuna scholi, ks. Rafała Banasiaka, wspólnie z księżmi biskupami, moderatorami i przybyłymi gośćmi chwaliła Boga i Maryję modląc się Akatystem ku Jej czci. Modlitwie przewodniczył ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor naszego Seminarium.

353. Trwa uroczystość odpustowa w naszym Seminarium

Z tej okazji ks. Rektor w Radiu Victoria mówi o tym, jaki przebieg ma dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszym seminaryjnym domu, o przygotowaniach do samego świętowania, a także o hymnie, którym będziemy wielbić Bogurodzicę. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, w której ks. Rektor wskazuje na Maryję jako na osobę, która w czasie Adwentu prowadzi nas do swego Syna tak, abyśmy byli rzeczywiście gotowi na Jego przyjście.

351. Wywiad z klerykiem Rafałem

Kleryk Rafał z III roku wspomina wizyty związane z rozdawaniem opłatków w Łowiczu. Mówi również ile trudu wymaga przygotowanie akatystu śpiewanego przez scholę seminaryjną w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia.

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

(+48) 46 837 60 16

wsd@diecezja.lowicz.pl

Czytania na dziś

Wstęp o seminarium

Od 1994 roku mury Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu opuściło ponad stu kapłanów, którzy obecnie posługują w diecezji łowickiej lub podjęli dalsze specjalistyczne studia w kraju i za granicą. Przygotowanie alumnów do przyszłej pracy kapłańskiej odbywa się poprzez formację ludzką, intelektualną i duchową.

Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą, następnie studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach. Czas po południu przeznaczony jest na osobiste studium oraz na różnego rodzaju prace. Klerycy uczestniczą także w zajęciach sportowych oraz wydarzeniach kulturalnych.

Na początku trzeciego roku studiów alumni seminarium otrzymują sutannę, zewnętrzny znak powołania do kapłaństwa.
Święcenia diakonatu, które włączają do stanu duchownego udzielane są pod koniec piątego roku.
Ostatni czyli szósty rok to bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłańskich udzielanych uroczyście w Katedrze przez Biskupa Łowickiego.

Seminarium utrzymuje się z dobrowolnych ofiar zbieranych w kościołach naszej diecezji. Jesteśmy wdzięczni naszym dobroczyńcom za wspieranie nas modlitwą oraz ofiarami.
W każdy poniedziałek cała wspólnota seminaryjna modli się o powołania kapłańskie oraz w intencji ofiarodawców.

Skrzynka intencji

Jeśli masz własną intencję możesz ją przesłać za pomocą poniższego formularza.

5 + 11 =