Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

382. Sesja egzaminacyjna zakończona.

Wspólnota alumnatu WSD w Łowiczu zakończyła w dzisiejszym dniu sesję egzaminacyjną. Wszystkim, którzy już odpoczywają życzymy regeneracji sił, a tym, którzy jeszcze studiują koniecznych sił i szczęścia podczas ostatnich egzaminów.

376. O trudnościach i nadziejach kleryków w związku z formacją duszpasterską mówi Ks. Rektor (cz. II wywiadu)

Prawdopodobnie każdy alumn myśli o tym jak jego posługa duszpasterska będzie wyglądać w przyszłości, jak sprawdzą się w praktyce jego umiejętności i wiedza zdobyta podczas studiów. Rektor Seminarium przypomina najczęstsze pokusy i błędy jakim mogą ulec klerycy oraz wskazuje, na czym ma się opierać przyszłe prowadzenie i towarzyszenie wiernym.

375. Sesję czas zacząć!

Jedna z najbardziej upragnionych chwil (jeszcze nie ustalono czy dla studentów czy dla wykładowców) właśnie się rozpoczęła. Alumni dzięki zdobytej wiedzy filozoficznej i teologicznej mogą nie tylko się wykazać, ale utwierdzić w przekonaniu, że Pan ich powołuje. Pamiętajmy w tym czasie wysiłku o modlitwie za kleryków i za wszystkich studentów.

Biblioteka

Archiwum

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

(+48) 46 837 60 16

wsd@diecezja.lowicz.pl

Czytania na dziś

Wstęp o seminarium

Od 1994 roku mury Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu opuściło ponad stu kapłanów, którzy obecnie posługują w diecezji łowickiej lub podjęli dalsze specjalistyczne studia w kraju i za granicą. Przygotowanie alumnów do przyszłej pracy kapłańskiej odbywa się poprzez formację ludzką, intelektualną i duchową.

Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą, następnie studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach. Czas po południu przeznaczony jest na osobiste studium oraz na różnego rodzaju prace. Klerycy uczestniczą także w zajęciach sportowych oraz wydarzeniach kulturalnych.

Na początku trzeciego roku studiów alumni seminarium otrzymują sutannę, zewnętrzny znak powołania do kapłaństwa.
Święcenia diakonatu, które włączają do stanu duchownego udzielane są pod koniec piątego roku.
Ostatni czyli szósty rok to bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłańskich udzielanych uroczyście w Katedrze przez Biskupa Łowickiego.

Seminarium utrzymuje się z dobrowolnych ofiar zbieranych w kościołach naszej diecezji. Jesteśmy wdzięczni naszym dobroczyńcom za wspieranie nas modlitwą oraz ofiarami.
W każdy poniedziałek cała wspólnota seminaryjna modli się o powołania kapłańskie oraz w intencji ofiarodawców.

Skrzynka intencji

Jeśli masz własną intencję możesz ją przesłać za pomocą poniższego formularza.

11 + 9 =