Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

646. Oto nadchodzą dni

646. Oto nadchodzą dni

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny, rok liturgiczny. Adwent jest czasem zastanowienia nad fenomenem przemijania, by móc chociaż na chwilę zatrzymać się, odsunąć na bok wrzask i harmider świata, w którym żyjemy i odpowiedzieć na pytanie – dokąd zmierzam?

645. Rok chrztu Polski

645. Rok chrztu Polski

W czasie uroczystej Eucharystii zostały przekazane świece delegacjom parafii naszej diecezji, które symbolizują jedność chrześcijańskiej Polski, która trwa już od 1050 lat.

642. Jutro diakonat

642. Jutro diakonat

Wczoraj w sanktuarium w Czerwińsku, nasi klerycy – Paweł i Rafał, podczas swoich rekolekcji, złożyli podpisy pod zobowiązaniami wynikającymi ze święceń diakonatu, które jutro w bazylice katedralnej przyjmą z rąk J.E. ks. bpa Alojzego Orszulika.

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

(+48) 46 837 60 16

wsd@diecezja.lowicz.pl

Czytania na dziś

Wstęp o seminarium

Od 1994 roku mury Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu opuściło ponad stu kapłanów, którzy obecnie posługują w diecezji łowickiej lub podjęli dalsze specjalistyczne studia w kraju i za granicą. Przygotowanie alumnów do przyszłej pracy kapłańskiej odbywa się poprzez formację ludzką, intelektualną i duchową.

Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą, następnie studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach. Czas po południu przeznaczony jest na osobiste studium oraz na różnego rodzaju prace. Klerycy uczestniczą także w zajęciach sportowych oraz wydarzeniach kulturalnych.

Na początku trzeciego roku studiów alumni seminarium otrzymują sutannę, zewnętrzny znak powołania do kapłaństwa.
Święcenia diakonatu, które włączają do stanu duchownego udzielane są pod koniec piątego roku.
Ostatni czyli szósty rok to bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłańskich udzielanych uroczyście w Katedrze przez Biskupa Łowickiego.

Seminarium utrzymuje się z dobrowolnych ofiar zbieranych w kościołach naszej diecezji. Jesteśmy wdzięczni naszym dobroczyńcom za wspieranie nas modlitwą oraz ofiarami.
W każdy poniedziałek cała wspólnota seminaryjna modli się o powołania kapłańskie oraz w intencji ofiarodawców.

Skrzynka intencji

Jeśli masz własną intencję możesz ją przesłać za pomocą poniższego formularza.

10 + 8 =