Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

887.   Via, Veritas, Vita, Victor

887. Via, Veritas, Vita, Victor

W cyklicznym rozważaniu zamieszczonym na stronie „Gościa Niedzielnego” swoimi refleksjami nad dzisiejszą Ewangelią podzielił się ks. dr Sławomir Wasilewski, Rektor naszego Seminarium.

884. Ksiądz Rektor na temat sympozjum

884. Ksiądz Rektor na temat sympozjum

Na stronie Radio Victoria możemy odsłuchać wywiadu z ks. Sławomirem Wasilewskim, rektorem naszego Seminarium. Rozmowa dotyczy sympozjum „Maria Mater”, które odbędzie się dziś w Wyższym Seminarium Duchownym

882. Idźcie i głoście!

882. Idźcie i głoście!

Pod hasłem, którego treść wzywa uczniów Chrystusa do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu przeżywaliśmy 54. Dzień Modlitw o Powołania. Bogu i wiernym dziękujemy za wspólną modlitwę i złożone ofiary.

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

(+48) 46 837 60 16

wsd@diecezja.lowicz.pl

Czytania na dziś

Wstęp o seminarium

Od 1994 roku mury Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu opuściło ponad stu kapłanów, którzy obecnie posługują w diecezji łowickiej lub podjęli dalsze specjalistyczne studia w kraju i za granicą. Przygotowanie alumnów do przyszłej pracy kapłańskiej odbywa się poprzez formację ludzką, intelektualną i duchową.

Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą, następnie studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach. Czas po południu przeznaczony jest na osobiste studium oraz na różnego rodzaju prace. Klerycy uczestniczą także w zajęciach sportowych oraz wydarzeniach kulturalnych.

Na początku trzeciego roku studiów alumni seminarium otrzymują sutannę, zewnętrzny znak powołania do kapłaństwa.
Święcenia diakonatu, które włączają do stanu duchownego udzielane są pod koniec piątego roku.
Ostatni czyli szósty rok to bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłańskich udzielanych uroczyście w Katedrze przez Biskupa Łowickiego.

Seminarium utrzymuje się z dobrowolnych ofiar zbieranych w kościołach naszej diecezji. Jesteśmy wdzięczni naszym dobroczyńcom za wspieranie nas modlitwą oraz ofiarami.
W każdy poniedziałek cała wspólnota seminaryjna modli się o powołania kapłańskie oraz w intencji ofiarodawców.

Skrzynka intencji

Jeśli masz własną intencję możesz ją przesłać za pomocą poniższego formularza.

7 + 1 =