Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

1039. Mamy nowych Kapłanów!

1039. Mamy nowych Kapłanów!

W sobotę, 29 maja, o godzinie 10.30, w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, rozpoczęła się Eucharystia, podczas której J. E. Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba udzielił święceń prezbiteratu trzem diakonom naszego Seminarium: Adamowi, Arturowi i Hubertowi. Radujemy...

1038. Podpisy przed Prezbiteratem

1038. Podpisy przed Prezbiteratem

W piątek, 28 maja, w naszej kaplicy seminaryjnej, diakoni z szóstego roku: Adam, Artur, Hubert, przed całą wspólnotą wyznali wiarę i przyjęli na siebie zobowiązania wynikające ze święceń prezbiteratu, które przyjmą już jutro w Bazylice Katedralnej w Łowiczu z rąk...

1037. Spes Nostra Salve!

1037. Spes Nostra Salve!

W środę, 26 maja, nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w obrzędzie poświęcenia odnowionej figury Matki Bożej w naszym seminaryjnym ogrodzie. Po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej, J. E. Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba skierował do nas kilka słów...

1036. Wakacyjny Kurs Lektorski

1036. Wakacyjny Kurs Lektorski

W sprawie tegorocznych wakacyjnych kursów lektorskich prosimy kierować się do ks. dra Jarosława Łękarskiego, wicerektora WSD. Terminy kursów są następujące: 27-30 czerwca br. oraz 1-4 lipca br. Zgłoszenia do 15 czerwca.

1035. Święcenia diakonatu

1035. Święcenia diakonatu

W sobotę 22 maja o godzinie 10.30, w Bazylice Katedralnej w Łowiczu rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, podczas której alumni z piątego roku: Piotr Ornafa, Bartłomiej Jaska i Krzysztof Żądło przyjęli święcenia diakonatu. Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże...

1034. Podpisy złożone

1034. Podpisy złożone

W piątek 21 maja podczas uroczystych nieszporów, nasi bracia z piątego roku: Piotr, Bartłomiej i Krzysztof, wyznali wiarę i złożyli podpisy, przyjmując zobowiązania wynikające ze święceń diakonatu. Uroczysta Eucharystia, podczas której nasi bracia zostaną wyświęceni...

1033. W Drodze do Świętości – XVII Sympozjum Naukowe

1033. W Drodze do Świętości – XVII Sympozjum Naukowe

W czwartek ,13 maja, w auli naszego Seminarium, uczestniczyliśmy w sympozjum naukowym poświęconym osobie Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wysłuchaliśmy trzech referatów ukazujących postać Prymasa Tysiąclecia z różnych stron. Pani Anna Rastawicka podzieliła...

1032. Już po ex universie

1032. Już po ex universie

Serdecznie gratulujemy naszym diakonom, którzy zdawali dzisiaj egzamin ex universa. Adepci teologii musieli zmierzyć się z szeregiem pytań dotyczących różnych dyscyplin teologicznych. Dziękujemy Księdzu Biskupowi oraz wszystkich księżom profesorom za przeprowadzenie...

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Czytania na dziś

Wstęp o seminarium

Od 1994 roku mury Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu opuściło wielu kapłanów, którzy obecnie posługują w diecezji łowickiej lub podjęli dalsze specjalistyczne studia w kraju i za granicą. Przygotowanie alumnów do przyszłej pracy kapłańskiej odbywa się poprzez formację ludzką, intelektualną i duchową.

Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą, następnie studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach. Czas po południu przeznaczony jest na osobiste studium oraz na różnego rodzaju prace. Klerycy uczestniczą także w zajęciach sportowych oraz wydarzeniach kulturalnych.

Ostatni rok to bezpośrednie przygotowanie do święceń kapłańskich udzielanych uroczyście w Katedrze przez Biskupa Łowickiego.

Seminarium utrzymuje się z dobrowolnych ofiar zbieranych w kościołach naszej diecezji. Jesteśmy wdzięczni naszym Dobroczyńcom za wspieranie nas modlitwą oraz ofiarami.

Skrzynka intencji

Jeśli masz własną intencję możesz ją przesłać za pomocą poniższego formularza.

error: Zawartość jest chroniona.