Spis treści Słowo wstępne Biskupa Łowickiego (3) Ks. Robert Bernagiewicz System modalny średniowiecznej monodii liturgicznej (4) Ks. Marcin Borządek Elementy personalizmu Emmanuela Mouniera (11) Ks. Piotr Klimek "Rok laski" i "dzień pomsty" w Iz 61, 2a (17) Ks. Jerzy...