Studia Loviciensia

Łowickie Studia Teologiczne

Łowickie Studia Teologiczne

(Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne, ISSN 1509-2380) są czasopismem rocznym, redagowanym i wydawanym przez Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu. Zamieszcza ono artykuły naukowe z zakresu teologii, filozofii, psychologii, historii i prawa kanonicznego, pisane zarówno w języku polskim, jak i w językach kongresowych. Do rocznika przyjmowane są także materiały w formie recenzji i sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych.

Pierwszy numer Studiów został wydany w 1999 roku, z inicjatywy Biskupa Alojzego Orszulika, Pierwszego Biskupa Łowickiego. Redaktorem naczelnym rocznika został mianowany ks. dr Jerzy Krykowski, który pełnił tę funkcję do września 2005 roku.

We wrześniu 2005 roku Biskup Andrzej F. Dziuba mianował Redaktorem naczelnym rocznika ks. dr Mirosława Jacka Skrobisza, ówczesnego rektora WSD w Łowiczu. W marcu 2006 roku nastąpiła reorganizacja dotychczasowej rady programowej. Działa ona praktycznie w niezmienionym składzie po dzień dzisiejszy, a jej przewodniczącym jest Bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba, ordynariusz łowicki.

Od 2011 do 2018 roku roku pismem kierował ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor WSD w Łowiczu, a wspomagali go ks. bp dr hab. Wojciech Osial, Zastępca Redaktora naczelnego i ks. dr Piotr Karpiński jako Sekretarz Redakcji. W 2018 roku do zespołu redakcyjnego jako sekretarz dołączył ks. dr Piotr Kaczmarek, zaś ks. dr Piotr Karpiński został Zastępcą Redaktora naczelnego. 

Od 2018 roku skład redakcji periodyku znów się zmienił. Obecnie wygląda następująco: ks. dr Piotr Kaczmarek – Redaktor naczelny; ks. dr Piotr Karpiński – Zastępca Redaktora naczelnego i ks. dr Jarosław Łękarski – Sekretarz redakcji. 

Redaktorzy wkładają nieustanny wysiłek by Pismo prezentowało wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

Zachęcamy ludzi nauki i pióra do publikacji i przygotowywania oryginalnych materiałów, pozwalających poczuć smak i żywioł Prawdy.

Studia Loviciensia Numer 9/2007

Spis treści Część 1 - Sympozjum III Sympozjum naukowe WYTRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ Perspektywy i nadzieje Kościoła Łowickiego Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz Powitanie (9) Ks. Bp Andrzej F. Dziuba Wprowadzenie (11) Jacek Salij OP Eucharystia źródłem świętości Kościoła...

Studia Loviciensia Numer 8/2006

Spis treści Część 1 - Sympozjum Kardynał Stefan Wyszyński - Ojcem jednoczącej się Europy (5) Wprowadzenie (9) Powitanie Biskupa Łowickiego (13) Ks. Henryk Skorowski Osoba ludzka podstawą chrześcijańskiej Europy w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski...

Studia Loviciensia Numer 7/2005

Spis treści Część 1 - Sympozjum Od nuncjatury Achillesa Rattiego do Konkordatu Piusa XI (9) Wprowadzenie (11) Powitanie Biskupa Łowickiego (13) Abp Józef Kowalczyk Nuncjatura Achillesa Rattiego w odbudowie stosunków Dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską (15)...

Studia Loviciensia Numer 6/2004


Spis treści Część 1 - Artykuły S. Leticja Beata Balcerek CSL Wychowanie do patriotyzmu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (7) O. Regis Norbert Barwig - Oshkosh, Wisconsin Ks. dr Mieczysław Starzyński. Zmartwychwstaniec, dziennikarz, patriota, myśliciel. 6.12.1897 -...

Studia Loviciensia Numer 5/2003

Spis treści Część 1 - Artykuły Andrzej Luter Biskup i Kapłan Na 75-lecie księdza biskupa Alojzego Orszulika (1) Stanisław Banach Struktura narastająca granic i terytorium parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie (7) Waldemar Bartocha Struktura prawna i zasady...

Studia Loviciensia Numer 4/2002

Spis treści Część 1 - Artykuły Robert Bernagiewicz Dyferencje z "tonariusza mszalnego" Aureliana z Reóme. Próba rekonstrukcji (1) Piotr Klimek Teologia Iz 57,3a między Septuagintą a tekstem masoreckim (27) Andrzej Klocek Proweniencja mszałów używanych w kościołach...

Studia Loviciensia Numer 3/2001

Spis treści Adamczewski Bartosz Owoc Ducha - owoc mądrości. Sapiencjalne cechy katalogu cnót Ga 5, 22n (1) Banach Stanisław Wota za przeżycie II wojny światowej na terenie południowego Mazowsza (11) Bardski Krzysztof Niewola babilońska w interpretacji Targumu do...

Studia Loviciensia Numer 2/2000

Spis treści Adamczewski Bartosz Zbawienie dla świata i sąd nad nim w J 3, 14-21 (1) Bruśniak Leszek La analogia de la verdad (17) Bryl Damian Un intento de descripción de la figura del laico (35) Dobroczyński Grzegorz, SJ Skutki nowych technologii dla społeczeństwa i...

Deklaracja o wersji pierwotnej

Zgodnie z wymogami MNiSW dotyczącymi oceny parametrycznej czasopism naukowych Redakcja „Studia Loviciensia” oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Redakcja nie prowadzi odrębnej od wersji papierowej wersji on-line tytułu.

Kontakt z redakcją

Studia Loviciensia

ul. Seminaryjna 6
99-400 Łowicz

Telefon: (+48) 046 837 60 16

E-mail: wsd.lowicz@poczta.fm

internet:

Dla autorów

Zasady publikacji artykułów w „Studia Loviciensia” oraz inne podstawowe informacje dla autorów.

10 + 5 =

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Czytania na dziś

error: Zawartość jest chroniona.