Studia Loviciensia

Łowickie Studia Teologiczne

Łowickie Studia Teologiczne

(Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne, ISSN 1509-2380) są czasopismem rocznym, redagowanym i wydawanym przez Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu. Zamieszcza ono artykuły naukowe z zakresu teologii, filozofii, psychologii, historii i prawa kanonicznego, pisane zarówno w języku polskim, jak i w językach kongresowych. Do rocznika przyjmowane są także materiały w formie recenzji i sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych.

Pierwszy numer Studiów został wydany w 1999 roku, z inicjatywy Biskupa Alojzego Orszulika, Pierwszego Biskupa Łowickiego. Redaktorem naczelnym rocznika został mianowany ks. dr Jerzy Krykowski, który pełnił tę funkcję do września 2005 roku.

We wrześniu 2005 roku Biskup Andrzej F. Dziuba mianował Redaktorem naczelnym rocznika ks. dr Mirosława Jacka Skrobisza, ówczesnego rektora WSD w Łowiczu. W marcu 2006 roku nastąpiła reorganizacja dotychczasowej rady programowej. Działa ona praktycznie w niezmienionym składzie po dzień dzisiejszy, a jej przewodniczącym jest Bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba, ordynariusz łowicki.

Od 2011 do 2018 roku roku pismem kierował ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor WSD w Łowiczu, a wspomagali go ks. bp dr hab. Wojciech Osial, Zastępca Redaktora naczelnego i ks. dr Piotr Karpiński jako Sekretarz Redakcji. W 2018 roku do zespołu redakcyjnego jako sekretarz dołączył ks. dr Piotr Kaczmarek, zaś ks. dr Piotr Karpiński został Zastępcą Redaktora naczelnego. 

Od 2018 roku skład redakcji periodyku znów się zmienił. Obecnie wygląda następująco: ks. dr Piotr Kaczmarek – Redaktor naczelny; ks. dr Piotr Karpiński – Zastępca Redaktora naczelnego i ks. dr Jarosław Łękarski – Sekretarz redakcji. 

Redaktorzy wkładają nieustanny wysiłek by Pismo prezentowało wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

Zachęcamy ludzi nauki i pióra do publikacji i przygotowywania oryginalnych materiałów, pozwalających poczuć smak i żywioł Prawdy.

Studia Loviciensia Numer 14/2012

Spis treści Część 1 - Sympozjum Ks. SŁAWOMIR WASILEWSKI Słowo Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu na rozpoczęcie VIII Sympozjum Naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin, Łowicz, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 19...

Studia Loviciensia Numer 13/2011

Spis treści Część 1 - Sympozjum Ks. Bp Andrzej F. Dziuba Słowo wstępne na VII Sympozjum Naukowym na temat: Wychowanie i katecheza wobec wyzwań dla Kościoła w Polsce u progu XXI w. (9) Ks. Krzysztof Pawlina Pokolenie JP2 - szanse i zagrożenia (13) Ks. Roman Murawski...

Studia Loviciensia Numer 12/2010

Spis treści Część 1 - Sympozjum VI Sympozjum naukowe Świadectwo życia świętych kapłanów wezwaniem do świętości Kościoła Łowickiego Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz Powitanie (9) Ks. Bp Andrzej F. Dziuba Wprowadzenie i zakończenie. Świadectwo życia świętych...

Studia Loviciensia Numer 11/2009

Spis treści Część 1 - Sympozjum V Sympozjum naukowe Nauczycielskie orędzie Apostoła Narodów a współczesna ewangelizacja w Polsce Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz Powitanie (9) Ks. Bp Andrzej F. Dziuba Przemówienie Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby na rozpoczęcie V...

Studia Loviciensia Numer 10/2008

Spis treści Część 1 - Sympozjum IV Sympozjum naukowe COOPERATORES VERITATIS - WSPÓŁPRACOWNICY PRAWDY Benedykta XVI przesłanie do Ludu Bożego Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz Powitanie (9) Ks. Biskup Andrzej F. Dziuba Cooperatores Veritatis (11) Ks. Lucjan Balter SAC...

Deklaracja o wersji pierwotnej

Zgodnie z wymogami MNiSW dotyczącymi oceny parametrycznej czasopism naukowych Redakcja „Studia Loviciensia” oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Redakcja nie prowadzi odrębnej od wersji papierowej wersji on-line tytułu.

Kontakt z redakcją

Studia Loviciensia

ul. Seminaryjna 6
99-400 Łowicz

Telefon: (+48) 046 837 60 16

E-mail: wsd.lowicz@poczta.fm

internet:

Dla autorów

Zasady publikacji artykułów w „Studia Loviciensia” oraz inne podstawowe informacje dla autorów.

12 + 1 =

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Czytania na dziś

error: Zawartość jest chroniona.