Dla kandydatów

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu jest filią Akademii Katolickiej w Warszawie. 

Formacja kleryków w Seminarium Duchownym trwa sześć lat. Pobyt w Szkole Chrystusa rozpoczyna się okresem propedeutycznym. Formacja seminaryjna ma cztery aspekty: duchowy, intelektualny, pastoralny i ludzki. Na najistotniejszą, formację duchową składają się: codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, medytacja Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, lektura duchowa, regularne przystępowanie do Sakramentu Pokuty, Anioł Pański, Różaniec Święty, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzinki ku czci NMP.

Sześć lat Seminarium to także studia. Przez pierwsze dwa lata alumni zgłębiają tajniki filozofii, na kolejne cztery składają się studia teologiczne. Studenci piątego i szóstego roku odbywają również praktyki duszpasterskie i katechetyczne. Studia seminaryjne zwieńczone są tytułem magistra teologii.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu:

  • Świadectwo maturalne;
  • Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie skierowane do Rektora;
  • Życiorys napisany odręcznie;
  • Aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu;
  • Opinia od księdza proboszcza;
  • Opinia od katechety;
  • Świadectwo dojrzałości;
  • Zaświadczenie od lekarza (na studia);
  • 6 – zdjęć (w garniturze i krawacie);
  • Książeczka wojskowa i dowód osobisty (do wglądu).

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW na rok akademicki 2022/2023

Kandydaci posiadający już świadectwo maturalne mogą zgłaszać się z wszystkimi wymaganymi dokumentami do Rektoratu Seminarium na rozmowę kwalifikacyjną (najlepiej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z którymś z przełożonych).

Dla wszystkich kandydatów termin zgłaszania się upływa wraz z dniem 16 września 2022 r.

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Czytania na dziś

Modlitwy o powołania

Modlitwa o powołanie
Modlitwa o powołanie
Modlitwa o rozeznanie powołania
Modlitwa o rozeznanie powołania

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

 

Amen.

Jan Paweł II, papież.

Kraków, 17 sierpnia 2002 r.

Modlitwa o wielu gorliwych i świętych kapłanów

Boże Miłosierny,
daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!
Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,
aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,
a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty!

Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego
jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem!

Niech pracują w Twej winnicy bez znużenia,
oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie
i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów!

ks. Michał Sopoćko

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. III, str. 236

Modlitwa o powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.

Ojcze święty i łaskawy!
Ty jesteś Panem winnicy i żniwa.
W swoim planie miłości powołujesz ludzi,
aby współpracowali z Tobą w zbawieniu świata.
Prowadź owczarnię, której obiecałeś swoje wieczne Królestwo.

Poślij nowych robotników na swoje żniwo,
napełnij serca pasterzy łaską wierności wobec Twoich planów,
wytrwaniem w powołaniu i świętością życia.

Panie Jezu Chryste,
który nad brzegiem Jeziora Galilejskiego powołałeś apostołów
i uczyniłeś ich fundamentem Kościoła oraz głosicielami Ewangelii,
wspomagaj także w naszej epoce swój pielgrzymujący lud.

Napełnij odwagą wszystkich, których powołujesz,
aby szli za Tobą drogą kapłaństwa i życia konsekrowanego,
aby mogli użyźniać glebę Bożą mądrością Twojego słowa.

Spraw, aby stali się uległymi narzędziami Twojej miłości w codziennej służbie braciom.

Amen.

Modlitwa o powołania

Boże spójrz na młodych ludzi na ich pragnienia i nadzieje.
Ty czytasz w ludzkich sercach i wiesz,
że wielu zdolnych jest naśladować Ciebie i dla Ciebie pracować.
Pobudź ich wspaniałomyślność, potrzebną do przyjęcia powołania do kapłaństwa,
a równocześnie siłę do podjęcia wyrzeczeń, których to wezwanie wymaga.

Uczyń ich budowniczymi cywilizacji miłości i posłańcami pokoju.
Pozwól zrozumieć młodym,
że wciąż warto jest ofiarować całe swoje życie Tobie i ludziom.
Przyjmij Panie naszą modlitwę
za tych, którzy na wzór Maryi Matki Kościoła uwierzyli Słowu
i pomóż im zrozumieć jak aktualne i naglące jest Twoje wezwanie.

error: Zawartość jest chroniona.