Dla kandydatów

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu jest filią Akademii Katolickiej w Warszawie.

Od października 2023 roku formacja WSD Łowicz odbywa się wraz ze wspólnotą Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie 

Formacja kleryków w Seminarium Duchownym trwa siedem lat. Pobyt w Szkole Chrystusa rozpoczyna się okresem propedeutycznym. Formacja seminaryjna ma cztery aspekty: duchowy, intelektualny, pastoralny i ludzki. Na najistotniejszą, formację duchową, składają się: codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, medytacja Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, lektura duchowa, regularne przystępowanie do Sakramentu Pokuty, Anioł Pański, Różaniec Święty, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Droga Krzyżowa i inne modlitwy.

Seminarium to także studia. Przez pierwsze dwa lata alumni zgłębiają tajniki filozofii, na kolejne cztery składają się studia teologiczne. Jest także okres pastoralny. Studenci odbywają również praktyki duszpasterskie i katechetyczne. Studia seminaryjne zwieńczone są tytułem magistra teologii.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu:

  • Świadectwo maturalne;
  • Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie skierowane do Rektora;
  • Życiorys napisany odręcznie;
  • Aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu;
  • Opinia od księdza proboszcza;
  • Opinia od katechety;
  • Świadectwo dojrzałości;
  • Zaświadczenie od lekarza (na studia);
  • 6 – zdjęć (w garniturze i krawacie);
  • Książeczka wojskowa i dowód osobisty (do wglądu).

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW na rok akademicki 2023/2024

Kandydaci posiadający już świadectwo maturalne mogą zgłaszać się z wszystkimi wymaganymi dokumentami do Rektoratu Seminarium w Łowiczu na rozmowę kwalifikacyjną (najlepiej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z którymś z przełożonych).

 

Biblioteka

Imieniny

Archiwum

Czytania na dziś

Modlitwy o powołania

Modlitwa o powołanie
Modlitwa o powołanie
Modlitwa o rozeznanie powołania
Modlitwa o rozeznanie powołania

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

 

Amen.

Jan Paweł II, papież.

Kraków, 17 sierpnia 2002 r.

Modlitwa o wielu gorliwych i świętych kapłanów

Boże Miłosierny,
daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!
Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,
aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,
a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty!

Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego
jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem!

Niech pracują w Twej winnicy bez znużenia,
oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie
i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów!

ks. Michał Sopoćko

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. III, str. 236

Modlitwa o powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.

Ojcze święty i łaskawy!
Ty jesteś Panem winnicy i żniwa.
W swoim planie miłości powołujesz ludzi,
aby współpracowali z Tobą w zbawieniu świata.
Prowadź owczarnię, której obiecałeś swoje wieczne Królestwo.

Poślij nowych robotników na swoje żniwo,
napełnij serca pasterzy łaską wierności wobec Twoich planów,
wytrwaniem w powołaniu i świętością życia.

Panie Jezu Chryste,
który nad brzegiem Jeziora Galilejskiego powołałeś apostołów
i uczyniłeś ich fundamentem Kościoła oraz głosicielami Ewangelii,
wspomagaj także w naszej epoce swój pielgrzymujący lud.

Napełnij odwagą wszystkich, których powołujesz,
aby szli za Tobą drogą kapłaństwa i życia konsekrowanego,
aby mogli użyźniać glebę Bożą mądrością Twojego słowa.

Spraw, aby stali się uległymi narzędziami Twojej miłości w codziennej służbie braciom.

Amen.

Modlitwa o powołania

Boże spójrz na młodych ludzi na ich pragnienia i nadzieje.
Ty czytasz w ludzkich sercach i wiesz,
że wielu zdolnych jest naśladować Ciebie i dla Ciebie pracować.
Pobudź ich wspaniałomyślność, potrzebną do przyjęcia powołania do kapłaństwa,
a równocześnie siłę do podjęcia wyrzeczeń, których to wezwanie wymaga.

Uczyń ich budowniczymi cywilizacji miłości i posłańcami pokoju.
Pozwól zrozumieć młodym,
że wciąż warto jest ofiarować całe swoje życie Tobie i ludziom.
Przyjmij Panie naszą modlitwę
za tych, którzy na wzór Maryi Matki Kościoła uwierzyli Słowu
i pomóż im zrozumieć jak aktualne i naglące jest Twoje wezwanie.

error: Zawartość jest chroniona.