957. Grudniowy Dzień Skupienia

957. Grudniowy Dzień Skupienia

W piątek 15 grudnia nasza wspólnota seminaryjna przeżywała Dzień Skupienia. W tym dniu naszym przewodnikiem duchowym był ks. Piotr Pietrzak, który pełni funkcję Ojca Duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, będąc jednocześnie diecezjalnym...
956. A co na to Ojcowie Pustyni?- modlitwa, odc. 2

956. A co na to Ojcowie Pustyni?- modlitwa, odc. 2

Abba Ewagriusz powiedział: Umysł chwiejny i błądzący wzmacniają: lektura, czuwania i modlitwy. Gniewną porywczość uspokaja śpiew psalmów, wielkoduszność i miłosierdzie. Należy je jednak stosować we właściwym czasie i z umiarem. W nieodpowiednim czasie bowiem lub bez...
955. Odpust seminaryjny

955. Odpust seminaryjny

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nasza wspólnota seminaryjna przeżywała uroczystości odpustowe. W tym dniu gościliśmy wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego z Łodzi. O godzinie 12.00, czyli w Godzinie Łaski, braliśmy udział w...
953. Zaiste, godna jesteś, Matko, wszelkiej chwały…

953. Zaiste, godna jesteś, Matko, wszelkiej chwały…

Kościół otaczał od starożytności czcią Najświętszą Maryję Pannę. Kult ten – zwłaszcza w Bizancjum – znajdował swój wyraz w liturgii oraz poezji. Jednym z najwspanialszych zabytków tej twórczości jest hymn ku czci Bogurodzicy – Akatyst. Jest to...