334. Wywiad z Ks. Rektorem o życiu naszej wspólnoty seminaryjnej

Podczas rozpoczętego w dniu 5 października br. tzw. Roku Powołaniowego, przygotowującego nas do przeżywania w dniu 30 września 2014 r. dwudziestej rocznicy poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, klerycy, księża przełożeni, wykładowcy oraz osoby świeckie postarają się przybliżyć nam zagadnienia związane z istnieniem i funkcjonowaniem Seminarium.

332. Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

„De vocatione Dei narratio” – takie hasło towarzyszyło uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego w naszym Seminarium. W rozpoczętym dzisiejszą inauguracją tzw. Roku Powołaniowym chcemy wsłuchiwać się w opowieść Boga o powołanym do życia i do zbawienia człowieku.

354. Eucharystia i spotkanie z rodzinami alumnów i moderatorów Seminarium w uroczystość odpustową Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Wspólnota seminaryjna zgromadzona dzisiaj o godz. 10.00 wokół ołtarza Chrystusowego razem z pasterzem diecezji, ks. bp Andrzejem Franciszkiem Dziubą, ks. bp seniorem Alojzym Orszulikiem, kapłanami z Domu Kapłana Seniora z Sochaczewa, księżmi prałatami, profesorami, siostrami zakonnymi i rodzinami alumnów i przełożonych Seminarium, uczestniczyła w Eucharystii, która była dziękczynnym Panu Bogu, który dał światu swego Syna Jezusa Chrystusa i Jego Matkę, Maryję.

Odpust seminaryjny

Całe Seminarium czci Maryję Niepokalaną w jej święto – odpust WSD w Łowiczu „Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.”  Wspólnota seminaryjna zgromadzona z pasterzem diecezji, ks. bp Andrzejem Franciszkiem...