334. Wywiad z Ks. Rektorem o życiu naszej wspólnoty seminaryjnej

Podczas rozpoczętego w dniu 5 października br. tzw. Roku Powołaniowego, przygotowującego nas do przeżywania w dniu 30 września 2014 r. dwudziestej rocznicy poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, klerycy, księża przełożeni, wykładowcy oraz osoby świeckie postarają się przybliżyć nam zagadnienia związane z istnieniem i funkcjonowaniem Seminarium.

332. Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

„De vocatione Dei narratio” – takie hasło towarzyszyło uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego w naszym Seminarium. W rozpoczętym dzisiejszą inauguracją tzw. Roku Powołaniowym chcemy wsłuchiwać się w opowieść Boga o powołanym do życia i do zbawienia człowieku.