347. Alumni przygotowują się do rozdawania opłatków.

Klerycy, jak co roku będą roznosić opłatki na terenie parafii katedralnej. Jednak, aby je móc rozdać, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie. Klerycka wspólnota pracowała ponad trzy godziny, aby parafianom kościoła katedralnego nie zabrakło chleba, którym będą mogli podzielić się przy stole wigilijnym.

345. Spotkanie z Piotrem Chomickim, przedsiębiorcą, który pielgrzymował do Matki Bożej do Kibeho w Ruandzie i przebył pieszo 6200 km w przeciągu 11 miesięcy.

Piotra Chomickiego, który pielgrzymował pieszo na Czarny Ląd, „zaprosiła” do tej pielgrzymki Maryja. Pielgrzymka była wynikiem nawrócenia młodego człowieka, który mając kilkanaście lat przestał praktycznie żyć z Bogiem i po kolejnych piętnastu latach wrócił do życia wiarą w Kościele katolickim.

344. Uroczyste zakończenie Roku Wiary w diecezji łowickiej.

„Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy” (Hbr 11,1). W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Eucharystią w bazylice katedralnej w Łowiczu zakończyliśmy obchody Roku Wiary, który ogłosił w październiku ubiegłego roku Ojciec Święty Benedykt XVI.

341. Alumni oddają krew dla potrzebujących

Grupa kleryków w piątek, 22 listopada poszła do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego aby oddać krew dla potrzebujących. Mieszkańcy naszego Seminarium jak zawsze dzielnie znieśli widok igły i ze spokojem zajęli miejsca w sali, gdzie znajdował się punkt pobierania krwi.