603. Prymicje w Seminarium

603. Prymicje w Seminarium

Jest już tradycją naszego Seminarium, że neoprezbiterzy sprawują najświętszą Eucharystię we wspólnocie, w której wzrastali do kapłaństwa.