354. Eucharystia i spotkanie z rodzinami alumnów i moderatorów Seminarium w uroczystość odpustową Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Wspólnota seminaryjna zgromadzona dzisiaj o godz. 10.00 wokół ołtarza Chrystusowego razem z pasterzem diecezji, ks. bp Andrzejem Franciszkiem Dziubą, ks. bp seniorem Alojzym Orszulikiem, kapłanami z Domu Kapłana Seniora z Sochaczewa, księżmi prałatami, profesorami, siostrami zakonnymi i rodzinami alumnów i przełożonych Seminarium, uczestniczyła w Eucharystii, która była dziękczynnym Panu Bogu, który dał światu swego Syna Jezusa Chrystusa i Jego Matkę, Maryję.