Studia Loviciensia Numer 2/2000

Spis treści Adamczewski Bartosz Zbawienie dla świata i sąd nad nim w J 3, 14-21 (1) Bruśniak Leszek La analogia de la verdad (17) Bryl Damian Un intento de descripción de la figura del laico (35) Dobroczyński Grzegorz, SJ Skutki nowych technologii dla społeczeństwa i...

Studia Loviciensia Numer 1/1999

Spis treści Słowo wstępne Biskupa Łowickiego (3) Ks. Robert Bernagiewicz System modalny średniowiecznej monodii liturgicznej (4) Ks. Marcin Borządek Elementy personalizmu Emmanuela Mouniera (11) Ks. Piotr Klimek „Rok laski” i „dzień pomsty” w...