Studia Loviciensia Numer 9/2007

Spis treści Część 1 – Sympozjum III Sympozjum naukowe WYTRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ Perspektywy i nadzieje Kościoła Łowickiego Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz Powitanie (9) Ks. Bp Andrzej F. Dziuba Wprowadzenie (11) Jacek Salij OP Eucharystia źródłem świętości...

Studia Loviciensia Numer 8/2006

Spis treści Część 1 – Sympozjum Kardynał Stefan Wyszyński – Ojcem jednoczącej się Europy (5) Wprowadzenie (9) Powitanie Biskupa Łowickiego (13) Ks. Henryk Skorowski Osoba ludzka podstawą chrześcijańskiej Europy w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego...