Studia Loviciensia Numer 11/2009

Spis treści Część 1 – Sympozjum V Sympozjum naukowe Nauczycielskie orędzie Apostoła Narodów a współczesna ewangelizacja w Polsce Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz Powitanie (9) Ks. Bp Andrzej F. Dziuba Przemówienie Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby na...

Studia Loviciensia Numer 10/2008

Spis treści Część 1 – Sympozjum IV Sympozjum naukowe COOPERATORES VERITATIS – WSPÓŁPRACOWNICY PRAWDY Benedykta XVI przesłanie do Ludu Bożego Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz Powitanie (9) Ks. Biskup Andrzej F. Dziuba Cooperatores Veritatis (11) Ks. Lucjan...