W czwartek 12 maja na auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odbyło się XVIII Sympozjum Naukowe pod hasłem „Biblijny punkt widzenia”. Po przywitaniu gości przez ks. dra Piotra Kaczmarka – rektora WSD w Łowiczu odbyły się trzy wykłady:

– pierwszy wykład pt. „Biblia w codzienności – codzienność w Biblii”, wygłosił ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło,

– drugi wykład pt. „Biblia w duszpasterstwie – duszpasterstwo w Biblii”, wygłosił ks. dr Mariusz Szmajdziński,

– trzeci wykład pt. „Biblia w modlitwie – modlitwa w Biblii”, przedstawiła s. dr hab. Judyta Pudełko.

Na koniec słowo do uczestników skierował ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba – biskup łowicki.

error: Zawartość jest chroniona.