W piątek 25 czerwca nasza wspólnota seminaryjna zakończyła kolejny rok formacyjny. Po sesji profesorskiej, w naszej kaplicy, rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, Pasterz naszej diecezji. Homilię wygłosił Ks. dr Piotr Kaczmarek, Rektor naszego Seminarium. Następnie miała miejsce część akademicka, w auli naszego Seminarium. Księża neoprezbiterzy otrzymali dyplomy potwierdzające uzyskanie stopnia magistra teologii ogólnej. Alumni natomiast otrzymali nowe funkcje i urzędy, które będą pełnić w nowym roku akademickim.

error: Zawartość jest chroniona.