W czwartek ,13 maja, w auli naszego Seminarium, uczestniczyliśmy w sympozjum naukowym poświęconym osobie Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wysłuchaliśmy trzech referatów ukazujących postać Prymasa Tysiąclecia z różnych stron. Pani Anna Rastawicka podzieliła się swoim osobistym świadectwem z pracy w Sekretariacie Prymasa na Miodowej. Prelegentka mówiła: Prymas nigdy się nie poddawał. Mimo licznych trudności i przeciwności szedł. Z pokojem znosił ciosy zadawane Kościołowi. Te doświadczenia bolały go, ale przyjmował je wszystkie. Prymas Wyszyński bardzo kochał Ojczyznę, nigdy nie mówił źle o Polsce. Podkreślał, że miłość do Ojczyzny wymaga nie tyle bohaterskiej śmierci, ale bohaterskiej pracy. O Maryjnym wymiarze przeżywania kapłaństwa w świetle nauczania Prymasa Tysiąclecia opowiedział o. mgr lic. Wojciech Dec OSPPE. W życiu kapłańskim przeżywanie jedności z Maryją nie jest czymś fakultatywnym, ale istotowym. Maryjność nie jest dodatkiem do kultu. J. E. Ksiądz Biskup prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, Pasterz naszej diecezji, przybliżył posługę Prymasa Wyszyńskiego związaną ze Skierniewicami, które niegdyś były miastem Prymasowskim.

 

error: Zawartość jest chroniona.