W środę popielcową, 17 lutego, nasza wspólnota seminaryjna rozpoczęła rekolekcje wielkopostne, które prowadził O. Józef Augustyn SJ. Treści rekolekcyjnych było tak dużo i były one bardzo głębokie, tak że nie sposób podzielić się nimi wszystkimi w tym miejscu. O. Józef zaprosił nas do wejścia w głęboką i intymną relację z Jezusem Chrystusem. Jeżeli to uczynimy, wtedy nasze modlitwy, nasze dobre czyny, nasze postanowienia, wyrzeczenia, będą podejmowane ze względu na naszą miłość do Jezusa. Modlitwa stanie się życzliwą rozmową z miłującym Bogiem. O. Józef zaznaczył, że potrzeba, abyśmy prosili Pana każdego dnia o pragnienie modlitwy. Jeżeli modlitwa będzie życzliwą rozmową z Jezusem, wtedy kapłaństwo będzie piękne.

error: Zawartość jest chroniona.