W piątek 29 maja, w naszej kaplicy seminaryjnej, podczas uroczystych nieszporów, diakoni Damian i Piotr, złożyli wyznanie wiary i podpisali zobowiązania przed święceniami prezbiteratu. Ksiądz Rektor Piotr Kaczmarek, podczas nabożeństwa nawiązał do słów Ewangelii z dnia, podkreślając znaczenie miłości do Boga we wszystkim tym, czego przyszli prezbiterzy doświadczą w kapłańskim życiu. Słowa z dialogu z dzisiejszej Ewangelii  „czy miłujesz mnie?”, mogłyby w swojej istocie całkowicie zastąpić treść dialogu, który podejmuje się z Księdzem Biskupem, podczas święceń, kiedy Biskup pyta o dyspozycje naszego serca i nasze motywacje.

error: Zawartość jest chroniona.