W piątek 22 maja, w naszej kaplicy seminaryjnej, podczas uroczystych nieszporów, miał miejsce obrzęd podpisania zobowiązań przed święceniami diakonatu. Nasi bracia z roku piątego Adam, Artur i Hubert, przed całą wspólnotą uroczyście złożyli Wyznanie Wiary, oraz potwierdzili swoją gotowość do przyjęcia święceń. Ks. dr Piotr Kaczmarek, który przewodniczył nabożeństwu mówił do przyszłych diakonów: w Ewangelii z dnia dzisiejszego jest dużo mowy o smutku, radości, szybkiej przemianie; myśleniu świata i myśleniu człowieka, który chce żyć Ewangelią. To są uczucia, które mogą nam towarzyszyć przez całe życie. I one są bardzo potrzebne. Ale jest coś ważniejszego, na co mamy wpływ (na uczucia nie mamy takiego wpływu). To jest decyzja. Decyzja waszej wolnej woli na służbę Kościołowi.

error: Zawartość jest chroniona.