W naszym Seminarium miała miejsce sesja egzaminacyjna. Klerycy ze wszystkich roczników pilnie uczyli się do egzaminów, które należało zdać na swoich kursach. Alumni z kursów 1-2 przygotowywali się głównie z przedmiotów filozoficznych. Poznawali język, którym będą się posługiwać w nauce teologii. Natomiast alumni z kursów 3-6 zdawali egzaminy z przedmiotów teologicznych.

Życzymy wszystkim studentom, którzy przeżywają na swoich studiach sesje egzaminacyjne, wszelkich darów Ducha Świętego i powodzenia na egzaminach.

error: Zawartość jest chroniona.