W sobotę, 5 października, przeżywaliśmy w naszym Seminarium Inaugurację nowego roku akademickiego. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią, której przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, Pasterz naszej diecezji. Homilię wygłosił Ks. mgr lic. Łukasz Gawrzydek, który jest naszym nowym wykładowcą. Kaznodzieja w Homilii przywołał postać wspominanej w liturgii Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Po Mszy Świętej, w auli naszego Seminarium rozpoczęła się część akademicka. Ksiądz dr Piotr Kaczmarek, Rektor naszego Seminarium, powitał przybyłych gości i wygłosił zwyczajowe przemówienie. Następnie miała miejsce Immatrykulacja alumnów z pierwszego roku, którą poprowadził Ks. dr Jarosław Łękarski, Wicerektor naszego Seminarium. Nowi alumni złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy z rąk Ks. prof. dra hab. Ryszarda Monia, który reprezentował Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Wykład inauguracyjny wygłosił również Ks. prof. Ryszard Moń, który jest wykładowcą na wspomnianej wcześniej Papieskiej uczelni. Wykład inauguracyjny nosił tytuł: Skąd wiemy, na czym polega wolność? O wpływie neomarksizmu. Słowo podsumowania skierował do wszystkich zebranych J. E. Ksiądz Biskup prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba. Uroczystość zakończyliśmy wspólnym obiadem.

 

error: Zawartość jest chroniona.