25 maja, w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, o godzinie 10.30 rozpoczęła się Msza Święta, podczas której miał miejsce obrzęd Święceń Diakonatu, który jest pierwszym stopniem Sakramentu Święceń. Sakrament ten przyjęło dwóch naszych braci z roku piątego: Damian Wiśniewski i Piotr Paweł Zieliński. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ksiądz Biskup Wojciech Osial, Biskup Pomocniczy naszej diecezji. Ekscelencja podczas homilii przypomniał kandydatom, jakie obowiązki wynikają z przyjęcia Święceń Diakonatu, a także pouczył, jakimi przymiotami powinien odznaczać się diakon. Sam obrzęd Święceń miał miejsce po homilii. Najważniejszym momentem było nałożenie rąk oraz modlitwa konsekracyjna. Następnie nowo wyświęceni diakoni otrzymali szaty, tj. stułę i dalmatykę. Nasi bracia będą mogli czytać Ewangelię podczas Eucharystii, udzielać niektórych sakramentów, przewodniczyć nabożeństwom i błogosławić.

error: Zawartość jest chroniona.