18 maja nasza Wspólnota seminaryjna udała się na Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, aby uczestniczyć w Sympozjum naukowym pod hasłem: Młodzi, wiara i rozeznanie powołania. Sympozjum rozpoczęło się uroczystą Eucharystią w pokamedulskim kościele, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz PWTW.

Tematyka sympozjum nawiązywała do synodu o młodzieży, który miał miejsce w ubiegłym roku. Na początku ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW powitał przybyłych uczestników i prelegentów. Pierwszy referat, pt.: Rozeznawanie woli Bożej wygłosił ks. dr hab. Wacław Królikowski SJ. Drugim prelegentem był ks. dr Tadeusz Kotlewski SJ z referatem, pt.: Kryzys powołania: problem czy szansa na drodze rozwoju? Ks. Stanisław Szlassa, duszpasterz singli wygłosił ostatni referat zatytułowany: Powołanie do bycia singlem? Po przerwie uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym.

 

error: Zawartość jest chroniona.