16 maja w auli naszego Seminarium odbyło się XV Sympozjum naukowe, pod hasłem: Bóg obecny i czczony w rodzinach. Słowa te należą do św. Jana Pawła II, które wypowiedział 20 lat temu w Łowiczu. Na początku ks. dr Piotr Kaczmarek, rektor naszego Seminarium powitał przybyłych gości i prelegentów. Podczas sympozjum wygłoszono trzy referaty. Pierwszy referat wygłosił ks. dr Mirosław Nowosielski, nasz profesor. Dotyczył on przygotowania do małżeństwa w rodzinie, od strony psychologicznej, ludzkiej. Drugi wykład pt.: Troska o młode małżeństwa zaprezentował ks. dr Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin. Ostatnim prelegentem był ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, z diecezji płockiej, który mówił w swoim referacie o problemach duszpastersko-moralnych współczesnej rodziny. Po przerwie kawowej kontynuowaliśmy naukowe refleksje podczas panelu dyskusyjnego, który w tym roku prowadziła Pani prof. nzw dr hab. Teresa Janicka-Panek z WSBiNoZ. Na zakończenie głos zabrał J. E. Ksiądz Biskup prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, pasterz naszej diecezji. Na sympozjum obecny był również Biskup Pomocniczy naszej diecezji Wojciech Osial.

error: Zawartość jest chroniona.