W sobotę 30 marca, nasze Seminarium było miejscem spotkania młodzieży z naszej diecezji. Spotkanie przebiegało pod hasłem Boże teraz. Za przygotowanie tego spotkania odpowiedzialny był ks. Jacek Zieliński, który jest diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Młodzi uczestniczyli w koncercie Wyrwanych z niewoli, słuchali konferencji kapłanów z naszej diecezji: ks. Grzegorza Gumieniaka oraz ks. Rafała Woronowskiego. Następnie wszyscy uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, podczas którego udzielano odpowiedzi na wcześniej napisane pytania przez młodzież podczas tego Forum. Warto wspomnieć, że jednym z ekspertów był ks. dr Jarosław Łękarski, nasz wicerektor. Spotkanie zwieńczyła uroczysta Eucharystia, którą sprawował i Słowo Boże wygłosił J.E. Ksiądz Biskup Wojciech Osial, Biskup Pomocniczy naszej diecezji. Ksiądz Biskup mówił w homilii o tym, jak budować trwałe i wartościowe relacje.

error: Zawartość jest chroniona.