W sobotę 9 marca, o godzinie 15.00 rozpoczęła się Eucharystia, podczas której alumni z trzeciego i czwartego roku przyjęli posługi: lektoratu i akolitatu, zaś alumni z piątego roku wyrazili swoją gotowość do przyjęcia Święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczystości przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski. Lektorzy w sposób szczególny posłani są  do głoszenia Słowa Bożego, akolici będą pomagać w udzielaniu wiernym Ciała Chrystusa.

error: Zawartość jest chroniona.