7 lutego nasza Wspólnota seminaryjna przeżywała, pierwszy w nowym semestrze, dzień skupienia. Tego dnia przewodził nam Ojciec Aaron ze Wspólnoty Braci Sług Bożego Miłosierdzia w Rybnie. Jest to nowa wspólnota powstała na terenie naszej diecezji, która zaczęła formować się w lipcu ubiegłego roku, za zgodą Biskupa łowickiego. Rekolekcjonista zwrócił naszą uwagę na dwa wersety pochodzące z Ewangelii według Św. Mateusza: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 16, 24-25). Ojciec Aaron omawiając te wersety wyjaśnił nam, jakie warunki należy spełnić, aby prawdziwie pójść za Jezusem. Fundamentem jest tutaj wolny wybór i chęć. Dalej dokonawszy tego wyboru należy ruszyć i nieustannie podążać za Jezusem, na wzór samego Jezusa, który pełniąc swoją misję tu na ziem,i cały czas jest w drodze.

error: Zawartość jest chroniona.