2 czerwca br. o godzinie 10.30, w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, podczas której miał miejsce obrzęd Święceń Prezbiteratu. Sześciu Diakonów naszego Seminarium, tj.: Adrian Czerwiński, Jakub Zakrzewski, Mateusz Adamski, Jakub Kita, Łukasz Blados, Bartłomiej Borowski, przyjęło drugi stopień Święceń, Prezbiterat. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki. Na uroczystości również nie zabrakło Księdza Biskupa Wojciecha Osiala oraz Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego. Biskup Alojzy łączył się duchowo i przesłał swoje pozdrowienie.

Po Ewangelii rozpoczął się obrzęd święceń. Kandydaci potwierdzili swoją gotowość do przyjęcia tego Sakramentu. Po homilii miały miejsce najważniejsze momenty obrzędu święceń, tj. litania błagalna do Wszystkich Świętych oraz nałożenie rąk przez Biskupa i wszystkich obecnych Kapłanów oraz modlitwa konsekracyjna. Następnie nowo wyświęceni prezbiterzy otrzymali szaty kapłańskie: stułę i ornat. Potem Biskup namaścił neoprezbiterom dłonie, w które to następnie zostały włożone chleb i wino przygotowane do sprawowania Mszy Świętej. Zwieńczeniem obrzędów było przekazanie pocałunku pokoju, najpierw z Biskupem Łowickim, a potem z pozostałymi kapłanami, co jest symbolem włączenia wyświęconych do prezbiterium Diecezji Łowickiej.

Życzymy  neoprezbiterom wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej Niepokalanej, patronki naszego Seminarium, owocnej pracy duszpasterskiej. Niech ich przykład życia stanie się świadectwem i zachętą dla młodych mężczyzn rozeznających swoją drogę powołania.

error: Zawartość jest chroniona.