10 maja br. czterech naszych księży diakonów przystąpiło do egzaminu, który jest podsumowaniem czterech lat nauki teologii, a łącznie sześciu lat edukacji seminaryjnej. To ważne wydarzenie rozpoczęliśmy wspólnym obiadem, na który przybył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, pasterz naszej diecezji, a także Ksiądz Infułat Stanisław Kur, oraz profesorowie naszego Seminarium, którzy tworzyli komisję egzaminacyjną.

Wspomniany Ksiądz Infułat Stanisław Kur oznajmił, że przybył po raz ostatni, jako członek komisji egzaminacyjnej, dlatego też Jego Magnificencja Ks. dr Sławomir Wasilewski, Rektor naszego Seminarium podziękował bardzo serdecznie Księdzu Infułatowi za wszystkie lata, kiedy przybywał, aby egzaminować przyszłych prezbiterów i reprezentować PWTW.

Podczas obiadu miała miejsce jeszcze jedna okoliczność, mianowicie został przyniesiony portret obecnego Księdza Rektora, który to portret jest darem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego. Portret zawiśnie w rektoracie obok pozostałych obrazów innych rektorów naszego Seminarium.

Na egzaminie Ex Universa Theologia wszyscy diakoni otrzymali ocenę pozytywną. Gratulujemy diakonom, a także życzymy, aby zdobytą wiedzę, potwierdzoną tym egzaminem, umieli jak najowocniej wykorzystać w pracy duszpasterskiej.

 

error: Zawartość jest chroniona.