Kościół otaczał od starożytności czcią Najświętszą Maryję Pannę. Kult ten – zwłaszcza w Bizancjum – znajdował swój wyraz w liturgii oraz poezji. Jednym z najwspanialszych zabytków tej twórczości jest hymn ku czci Bogurodzicy – Akatyst. Jest to nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych.

7 grudnia w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w kaplicy seminaryjnej modliliśmy się wspólnie wraz z licznie przybyłymi wiernymi z terenów naszej diecezji Akatystem ku czci Bogurodzicy. Akatyst został wykonany przez scholę Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, którą dyrygował jeden z naszych alumnów, dk. Jakub Kita. Nabożeństwu przewodniczył Jego Magnificencja ks. dr. Sławomir Wasilewski, rektor naszego Seminarium. Na koniec kilka słów skierował do zebranych nasz Ksiądz Rektor, a następnie Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki. Pasterz naszej diecezji pobłogosławił wszystkim na zakończenie.

error: Zawartość jest chroniona.