25 listopada br., w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, dwóch alumnów szóstego roku: Jakub Zakrzewski i Łukasz Blados, otrzymali pierwszy stopień Święceń – Diakonat. Zadaniem diakona jest pomoc w posłudze Słowa i Ołtarza Eucharystycznego. Diakon asystuje biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych Tajemnic. Na polecenie biskupa czyta Ewangelię  i może głosić kazania.

Święceń Diakonatu udzielił Jego Ekscelencja ks. bp Wojciech Osial, Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej.

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godzinie 10.30. Po odczytaniu Ewangelii przedstawiono kandydatów do Święceń księdzu biskupowi. W swojej homilii główny celebrans zwrócił uwagę na służebny charakter pierwszego stopnia Święceń. Potem miały miejsce obrzędy Święceń, w których najważniejszym momentem było nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna. Nowo wyświęceni diakoni otrzymali szaty: stułę zakładaną na sposób diakoński oraz dalmatykę. Następnie nowi diakoni otrzymali księgę Ewangelii, aby ją głosili i potwierdzali swoimi czynami. Na zakończenie obrzędu Święceń, ksiądz biskup udzielił diakonom pocałunku pokoju.

 

error: Zawartość jest chroniona.