Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.

7 października br., w pierwszą sobotę miesiąca, nasza wspólnota seminaryjna wzięła udział w akcji modlitewnej Różaniec do granic. Łącząc się duchowo w modlitwie z naszymi rodakami zebranymi na granicach naszego kraju, wspólnie odmówiliśmy cztery części różańca. Modliliśmy się w intencjach, które były przewidziane na ten dzień, pamiętając również o intencji wynagradzającej za zniewagi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Rozważania do każdej z tajemnic prowadzili alumni z poszczególnych kursów. Na koniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy wspólnie Litanię do Matki Bożej, tak kończąc ten dzień pełen modlitwy różańcowej. Jednak nasza modlitwa na tym się nie kończy, ponieważ każdego dnia w miesiącu październiku przed Najświętszym Sakramentem prosimy w modlitwie różańcowej przede wszystkim o pokój dla całego świata, bo przecież sama Matka Boża prosiła w Fatimie 13 maja 1917 roku: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata. 

Więcej o istocie akcji Różaniec do granic można przeczytać na stronie internetowej: rozaniecdogranic.pl

error: Zawartość jest chroniona.