PRZEMÓWIENIE REKTORA

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W ŁOWICZU

PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

1. In spe…

Można by sobie postawić pytanie, dlaczego u początku kolejnego roku akademickiego w naszym łowickim Seminarium takie właśnie, a nie inne motto? Dwa krótkie łacińskie słowa. Tylko pięć liter, nie licząc wielokropka…

Być może ktoś odpowiedziałby, że dlatego, że w ostatnią środę kleryckich wakacji, na kilka dni przed powrotem naszych alumnów do Seminarium, w czasie audiencji ogólnej na Placu św. Piotra w Rzymie, właśnie do życia nadzieją każdego dnia i do życia w nadziei w każdej sytuacji zachęcał sam papież Franciszek.

Być może ktoś inny dodałby, że dlatego, że w najbliższą niedzielę, 8 października, siedemnasty już Dzień Papieski obchodzony będzie w naszej Ojczyźnie pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”.

Być może jeszcze ktoś inny pomyśli, że słowa te to bezpośrednie nawiązanie do nadziei na kolejne powołania do kapłaństwa, których – i jako nasza uczelnia i jako cała diecezja tak bardzo w obecnych czasach potrzebujemy i wyczekujemy.

2. In spe…

To krótkie łacińskie wyrażenie towarzyszy dzisiejszej uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego przede wszystkim dlatego, że Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu – afiliowane od samego początku do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcji św. Jana Chrzciciela – jest uczelnią dla studentów wierzących, a „wiara i nadzieja idą ręka w rękę”(papież Franciszek, 20 września 2017 r.).

Jako ludzie wierzący – nie tylko wierzący studenci, ale i wierzący przełożeni, wierzący profesorowie, wierzący spowiednicy, wierzący pracownicy świeccy – rozpoczynamy dziś w naszej Alma Mater kolejne dziewięć miesięcy modlitwy, formacji i studiów w nadziei, że przyniosą one owoce dobre i błogosławione dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla 20 alumnów, mających stać się w przyszłości kapłanami Kościoła.

3. In spe…

Oczywiście, że po ludzku rzecz biorąc wchodzimy w ten nowy rok w nadziei na intelektualny rozwój, na zdobywanie wiedzy, na zaliczenie obydwu semestrów, na zdanie wszystkich egzaminów.

Oczywiście, że naszym studentom, a zarazem alumnom, właściwa jest nadzieja na otrzymanie sutanny, na otrzymanie posługi lektora lub akolity, na bycie przedstawionym do święceń, na przyjęcie diakonatu, a następnie prezbiteratu.

Oczywiście, że każdemu z nas towarzyszą jakieś inne – mniejsze i większe – nadzieje, których spełnienie jest Deo volente możliwe dzięki pomocy bożej łaski. Mamy prawo wchodzić w nowy rok akademicki z nadzieją i przeżywać te dziewięć miesięcy in spe, mając w świadomości prawdę, że „Bóg nie zawodzi” (papież Franciszek, 20 września 2017 r.). A skoro Pan jest niezawodny, to żyjmy nadzieją tam, gdzie On nas rzuca (por. papież Franciszek, 20 września 2017 r.) i w tym, do czego On sam nas zaprasza głosem powołania.

Na przekór przyjętemu powszechnie i utartemu już powiedzeniu, że nadzieja jest matką głupich, chcemy rozpocząć ten nowy akademicki czas łaski in spe, która jest chrześcijańską cnotą ludzi roztropnych. Niech więc tegoroczna formacja ludzka, duchowa i intelektualna dokonuje się w takiej nadziei, która „zawieść nie może” (por. Rz 5,5). Niech wszelkie nasze zamierzenia i działania realizują się na bazie takiej nadziei, jaką wszyscy razem i każdy z nas z osobna „składamy w Jezusie Chrystusie” (por. Ef 1,12). Niechaj przez wszystkie dni nowego roku akademickiego brzmią nam w uszach słowa, że to Chrystus jest nadzieją całą nasza!

4. In spe…

Tak. Właśnie w nadziei, w tej chrześcijańskiej cnocie roztropnych, z perspektywy dzisiaj patrzymy w przyszłość: ale patrzymy nie tylko w przyszłość tego roku. Patrzymy w przyszłość, do której ten rok ma nas przybliżyć i dobrze przygotować. Patrzymy w przyszłość, która nazywa się wiecznością. Ostatecznym spełnieniem naszej nadziei jest bowiem dojście tam, gdzie nadzieja na zbawienie staje się pewnością; gdzie Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28).

Z nadzieją, że najbliższy czas przybliży nas do zbawienia, życząc: Omne, quod hodie est in spe, bonum felix faustum fortunatumque sit! rok akademicki 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu ogłaszam za rozpoczęty.

error: Zawartość jest chroniona.