W środę 4 października br. w naszej wspólnocie seminaryjnej miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Uroczystości rozpoczęliśmy w kaplicy seminaryjnej Eucharystią, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki. Homilię wygłosił ks. dr Piotr Kaczmarek wicerektor naszego Seminarium.

Po Mszy Świętej miała miejsce część akademicka. Jego Magnificencja ks. dr Sławomir Wasilewski rektor WSD w Łowiczu przywitał przybyłych licznie gości. Następnie wyjaśnił znaczenie hasła przygotowanego na Inauguracje: In Spe…  (…) Chcemy rozpocząć ten czas w nadziei, która jest chrześcijańską cnotą ludzi roztropnych. Niech tegoroczna formacja ludzka, duchowa i intelektualna dokonuje się w takiej nadziei, która zawieść nie może – mówił ksiądz rektor.

Po wystąpieniu księdza rektora odbyła się immatrykulacja studentów I roku. W tym roku do wspólnoty WSD w Łowiczu dołączyło dwóch nowych alumnów: Adam Lewandowski z parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie i Mateusz Kołodziejski z parafii pw. Świętego Ducha w Łowiczu. Po złożeniu przyrzeczenia nowi alumni otrzymali indeksy, które wręczył ks. infułat prof. dr hab. Stanisław Kur.

Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny wygłoszony przez ks. prof. dra hab. Roberta Skrzypczaka z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, pt.: Sobór a aktualny kryzys w Kościele. Teologiczne posoborowe uwiedzenie.

Kończąc część akademicką głos zabrał Biskup Łowicki, który podsumował wykład inauguracyjny, oraz wspomniał, że Seminarium jest również miejscem formowania własnego serca.

Zgodnie ze zwyczajem panującym na wyższych uczelniach na koniec odśpiewaliśmy hymn Gaudeamus igitur, po którym udaliśmy się na uroczysty obiad.

Nowym alumnom życzymy wielu sił potrzebnych w pracy intelektualnej, a także współpracy z Łaską Bożą, bardzo potrzebną w formacji duchowej.

error: Zawartość jest chroniona.