Pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja F. Dziuby uczestniczyliśmy w Eucharystii kończącej rok akademicki 2016/2017. Homilię wygłosił ks. Marcin Moks, jeden z wykładowców naszego Seminarium. Kaznodzieja komentując dzisiejsze czytania wyjaśniał, że tylko Bóg może być naszą Ziemią Obiecaną. Wprawdzie każdy może uczynić sobie z zaszczytów, pieniędzy, wpływów, itd. swoją Ziemię Obiecaną i do niej dążyć. Jednak to dopiero Bóg jest spełnieniem człowieka i jego pragnień.

Część akademicką rozpoczął ks. Piotr Kaczmarek, wicerektor Seminarium, który przedstawił dane na tematów studiów i poprosił ks. bpa Andrzeja F. Dziubę, aby wręczył tegorocznym magistrom teologii dyplomy. Dyplomy otrzymali: dk. Mateusz Adamski, ks. Szymon Smółka i ks. Rafał Woronowski. Następnie ks. Grzegorz Cieślak, prefekt Seminarium odczytał urzędy seminaryjne na kolejny rok. Seniorem został mianowany Tomasz Szcześniak, wiceseniorem Łukasz Blados, a ceremoniarzem Piotr Zieliński.

Na koniec uroczystości głos zabrali: ks. Sławomir Wasilewski, rektor Seminarium i ks. bp Andrzej F. Dziuba. Przełożeni życzyli nam, abyśmy za długo nie odpoczywali w te wakacje i z gorliwością pracowali dla Pana, pamiętając, że czas wakacyjny jest najlepszym okresem sprawdzania swojego powołania.

Drodzy sympatycy i przyjaciele naszego Domu! Niech Maryja Niepokalana ma was wszystkich w swojej opiece, a Jej Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, udziela wam wszelkich potrzebnych łask! Trwajcie w mocy Ducha Świętego! Do zobaczenia już pod koniec września w kolejnym roku akademickim.

 

error: Zawartość jest chroniona.