Przenajświętszej Eucharystii przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, a koncelebrowało ją ok. dwudziestu biskupów. Słowo Boże wygłosił ks. abp Sławoj Leszek Głódź. Diecezjanie w czasie procesji z darami przynieśli kosz róż i chleb oraz dary eucharystyczne. Z różnych części diecezji wierni przybyli w regionalnych strojach, m. in. z Łęczycy, Rawy Mazowieckiej czy, tradycyjnie Łowicza. Towarzyszyły im poczty sztandarowe i osoby niosące chorągwie.

W czasie dzisiejszych uroczystości odbyło się także kolejne diecezjalne spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Do stolicy diecezji, aby oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie, licznie przybyli ze swoimi duszpasterzami ministranci i lektorzy. Nie zabrakło wielu delegacji sióstr zakonnych i innych osób prowadzących indywidualne formy życia konsekrowanego. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej: wojewoda łódzki, burmistrzowie miasta Łowicza i Kutna.

Na zakończenie Eucharystii słowo zabrali: ks. abp Marek Jędraszewski, przedstawiciel zakonu paulinów, ks. bp Andrzej F. Dziuba, Krzysztof Jan Kaliński, burmistrz Łowicza, a także delegacja rodzin. Całość celebracji została zamknięta aktem ofiarowania, jakie w imieniu diecezjan wypowiedział Pasterz naszego lokalnego Kościoła. Następnie Wizerunek Maryi został przeniesiony w procesji do mobilnej kaplicy i przekazany ojcom paulinom.

Eucharystię koncelebrował m. in. ks. abp Henryk Hoser SAC, biskup diecezji warszawsko-praskiej, który już we wrześniu będzie witać w swoim Kościele lokalnym Cudowny Wizerunek. Wierzymy i trwamy w modlitwie, aby tegoroczna peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego przyniosła naszym wiernym liczne owoce duchowe, odrodzenie wiary i nadziei oraz umocnienie miłości, jaką Chrystus nieustannie może nas obdarzać w świętym Kościele katolickim. Maryja, Jego Matka, przez posłuszeństwo i zaufanie stała się wzorem w przyjmowaniu i dawaniu miłości, jaką każdy z nas może otrzymać od Zbawiciela. Matko nasza, wyproś nam także powołania do służby kapłańskiej i zakonnej w Kościele łowickim.

error: Zawartość jest chroniona.