Uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się jak co roku od uroczystej Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja F. Dziuby. Eucharystię koncelebrowali wszyscy łowiccy biskupi, a także kilku księży. W czasie kazania główny celebrans powiedział, że Bóg stał się człowiekowi bardzo bliski, ponieważ dał mu swoje Ciało i Krew. Po zakończeniu celebracji Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem umieszczonym w pięknej monstrancji w kształcie pelikana ruszyła ulicami Łowicza. Przy każdym ołtarzu głoszona była Ewangelia w języku polskim oraz w jednym z języków obcych: angielskim, niemieckim, włoskim i francuskim, poza tym jeden z kapłanów przeczytał tekst pierwszej Ewangelii w gwarze łowickiej. Mieszkańcy Łowicza i okolic założyli na siebie tradycyjne stroje, aby uświetnić to wielkie święto. Ostatnim etapem procesji była homilia, w czasie której ks. bp Andrzej F. Dziuba powiedział między innymi, że mamy być ewangelizatorami Eucharystii. Na zakończenie świętowania główny celebrans udzielił błogosławieństwa na cztery strony świata.

 

error: Zawartość jest chroniona.