W czasie uroczystej Mszy św. w obecności rodziców, rodziny, biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, przyjaciół i znajomych ks. bp Andrzej F. Dziuba, pasterz naszej diecezji, udzielił święceń drugiego stopnia dwóm diakonom: Szymonowi Smółce i Rafałowi Woronowskiemu. Przez święcenia młodzi mężczyźni zostali włączeni do grona prezbiterium diecezjalnego i już wkrótce zostaną skierowani do parafii oraz podejmą liczne zadania i obowiązki, jakie czekają na nich w związku z przyjętym sakramentem kapłaństwa. Prezbiterzy mają przede wszystkim głosić Ewangelię Zbawiciela i sprawować święte czynności liturgiczne, na czele z Eucharystią. Ich powinnością jest także codzienna i nieustanna modlitwa w intencjach całego Kościoła i świata. Święcenia są jednocześnie zakończeniem sześcioletniej formacji, która przygotowuje do podjęcia posługi kapłańskiej.

Obrzędy święceń rozpoczęły się po wygłoszeniu Ewangelii. Kandydaci zostali najpierw przedstawieni biskupowi, a po homilii wypowiedzieli swoje zobowiązania i złożyli przysięgę posłuszeństwa pasterzowi diecezji. W czasie homilii ks. bp Andrzej F. Dziuba powiedział, że kapłaństwo jest darem miłości miłującej, która udoskonala miłość miłowaną. W końcu kandydaci w postawie leżącej, która wyraża najwyższą pokorę, modlili się z całym Kościołem litanią do Wszystkich Świętych, aby Bóg ich uświęcił, pobłogosławił i konsekrował.

Najważniejszy moment, czyli same święcenia wyrażają się przez nałożenie rąk i wypowiedzenie przez biskupa modlitwy konsekracyjnej. Nałożenie rąk na głowę kandydata oznacza przekazanie łaski i mocy Ducha Świętego do wykonywania świętego posługiwania. Gestu tego używali już Apostołowie i ich bezpośredni następcy.

Kapłanom zostały po modlitwie święceń namaszczone ręce, aby mogli owocnie pełnić swoją służbę, przekazano im także naczynia do sprawowania Najświętszej Eucharystii. Obrzędy święceń zostały zakończone pocałunkiem pokoju, który przyjęli od biskupów i wszystkich prezbiterów księża Szymon i Rafał. Pocałunek wyraża życzliwe przyjęcie do braterskiej wspólnoty prezbiterium.

Drodzy bracia! Niech Bóg wam błogosławi na trudnej, odpowiedzialnej i pięknej drodze kapłańskiego posługiwania! Trwajcie zawsze w jedności z Jezusem Chrystusem, Arcykapłanem Nowego i Wiecznego Przymierza, a także z Biskupem Rzymu i pasterzem naszej diecezji. Szczególnie teraz pamiętamy o was w naszych modlitwach.

 

error: Zawartość jest chroniona.