Dzisiejszego przedpołudnia, o godz. 11.00 w czasie uroczystej Mszy św. ks. Andrzej Józwowicz otrzymał z rąk Jego Eminencji ks. kard. Pietro Parolina, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości Papieża Franciszka święcenia biskupie i objął tytularną stolicę arcybiskupią w Lauriaco. Ksiądz arcybiskup został jednocześnie mianowany nuncjuszem apostolskim w Rwandzie. Nowy nuncjusz apostolski pracował przez dwa lata w Nowym Mieście nad Pilicą pod okiem ks. proboszcza Jerzego Czarnoty. Następnie został skierowany na studia do Rzymu i rozpoczął przygotowanie do pracy w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej na Papieskiej Akademii Dyplomatycznej. Po zakończeniu studiów posługiwał w: Tajlandii, na Węgrzech, Syrii, Iranie oraz Rosji.

Ks. kard. Pietro Parolin powiedział, że Ojciec Święty posyła ks. abpa Andrzeja do Rwandy, Krainy Tysiąca Wzgórz, rozdartej przez wojny i ludobójstwo. Ciągły rozwój ekonomiczny i społeczny tego narodu, według Sekretarza Stanu, daje nadzieję na polepszenie materialnego i duchowego bytu obywateli. Ks. kardynał w czasie kazania wskazał na misję, zadania i odpowiedzialność, jaką niesie ze sobą pełnienie funkcji nuncjusza.

Współkonsekratorami byli: ks. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba, biskup diecezjalny łowicki. W uroczystości uczestniczyło 14 biskupów. Katolików i chrześcijan Bliskiego Wschodu, gdzie przez lata posługiwał ks. arcybiskup Józwowicz reprezentował bp Samir Nassar, zwierzchnik archieparchii Kościoła katolickiego obrządku maronickiego w Syrii.

Uroczyste świętowanie zostało zakończone obiadem i serdecznymi rozmowami. Ks. abpa Andrzeja Józwowicza, całą jego rodzinę i przyjaciół ogarniamy modlitwą.

 

error: Zawartość jest chroniona.