Jak wskazuje samo hasło przewodnie, sympozjum skoncentrowało się na temacie Maryi – Matki Boga i Matki Kościoła. W tym roku na auli seminaryjnej zgromadziło się ok. 200 gości. Ks. rektor Sławomir Wasilewski przywitał wszystkich uczestniczących i powiedział, że nieprzypadkowo Ojciec Święty Franciszek mówił o Maryi w czasie wczorajszej audiencji generalnej. Po przywitaniu gości ks. Rektor przekazał prowadzenie pierwszej części sympozjum, na którą złożyły się trzy wykłady, ks. bp. dr. hab. Wojciechowi Osialowi.

Jako pierwsza zabrała głos, dr. Iwona Zielonka, która mówiła o matriarchiniach i prorokiniach w dziejach biblijnego Izraela. Powszechnie historia zbawienia kojarzy się z patriarchami: Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Józefem i największymi prorokami: Izajaszem, Eliaszem, Danielem. Jednak nie mniejszą rolę odegrały: Sara, Rachela, Lea, Debora i inne kobiety. Stały się one wychowawczyniami wielkich ojców narodu wybranego, miały wpływ na bieg polityki, a nawet prowadziły oddziały wojska wspólnie z mężczyznami. Te przykłady zdaniem dr Zielonki pokazują nam, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety odgrywały i odgrywają w Bożych planach zbawienia swoją, szczególną rolę.

O. dr hab. Grzegorz Bartosik OFM Conv poruszając temat: Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Matka Kościoła pokazał perspektywę dojrzewania wiary chrześcijan, którzy odkrywali w Maryi najpierw Matkę Boga – Jezusa Chrystusa, a także Matkę wszystkich wierzących w świętym Kościele katolickim. Wykład, którego znaczna część poświęcona była historii kształtowania się tytułów maryjnych przybliżył słuchającym spory i dyskusje teologiczne, jakie były konieczne, aby Kościół mógł poprawnie rozumieć osobę Maryi i Jej misję.

Ostatni z prelegentów, o. dr Stanisław Przepierski OP poruszył temat duchowego macierzyństwa Maryi w Orędziu Fatimskim i jego wybranych implikacji dla Nowej Ewangelizacji. Dominikanin przedstawił Orędzie Fatimskie w perspektywie antropologii chrześcijańskiej, przypominając, że Maryja nawołuje przede wszystkim do nawrócenia i przyjęcia cierpień za grzechy świata. Duchowny zauważył, że obecnie katolicy często narzekają na swoje trudności i bolączki zamiast oddawać to wszystko Bogu w konkretnych intencjach, jak zachęca do tego Niepokalana.

Po krótkiej przerwie dyskusję nad podjętymi wcześniej tematami poprowadził ks. dr Piotr Kaczmarek, wicerektor naszego Seminarium. W czasie debaty pytano m. in. o rolę Rosji w planach Bożych i jej przedstawienie w Orędziu Fatimskim. Nie zabrakło także refleksji nad znaczeniem peregrynacji kopii Cudownego Obrazu w życiu wiernych w Polsce oraz prezentacji współczesnych nurtów mariologii. Pojawił się także temat Nowej Ewangelizacji. Sympozjum podsumował ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na obiad.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za przedstawione referaty oraz aktywny udział w debacie. Dziękujemy także gościom za poświęcony czas i wspólną refleksję nad osobą Maryi, Matki Boga i Matki Kościoła.

 

error: Zawartość jest chroniona.