Mszy św. przewodniczył ks. Sławomir Wasilewski, rektor Seminarium, a Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Kaczmarek, wicerektor. Wielki Tydzień jest czasem egzaminu wiary nie tylko dla uczniów, ale i dla nas. Każda z postaci biblijnych tam ukazanych: Apostołowie, św. Piotr i Judasz przechodzą własny egzamin wiary. Podobnie każdy z nas przez całe swoje życie zostaje takiemu egzaminowi poddany. Nie inaczej było z Maryją, która musiała troszczyć się o swoją relację z Bogiem. Kaznodzieja zachęcił nas również do tego, byśmy nosząc w sercu doświadczenie ostatnich dwóch dni, wielkich dzieł Boga nie zapominali.

Po zakończeniu Eucharystii senior kleryków, Jakub Zakrzewski i ks. rektor podziękowali i pożegnali Panią Jasnogórską w imieniu całej wspólnoty Seminarium. Dziękowali za otrzymane łaski od Boga, czas spędzony na modlitwie przed Cudownym Wizerunkiem, a przede wszystkim za wielkie dzieło naszego Pana, jakie mogło dokonać się w naszych sercach. Po oficjalnych słowach pożegnania kustosz Obrazu zbliżył do siebie kopię Cudownego Obrazu i ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, która została zakupiona z ofiar wspólnoty Seminarium, a która będzie pamiątką wydarzeń dziejących się w ostatnich dniach. O. kustosz powtórzył ten gest także z ikoną, przekazaną dla Seminarium przez ks. bpa Andrzeja F. Dziubę. W uroczystej procesji odprowadzono Cudowny Wizerunek, który dalej peregrynuje po diecezji łowickiej.

Obyśmy nie zapominali wielkich dzieł Boga, jakie dokonały się w naszych sercach. Mamy nadzieję, że nie przeoczymy łask, z jakich będziemy mogli korzystać, a jakie przyniosło nam nawiedzenie Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej.

error: Zawartość jest chroniona.