Mszy świętej przewodniczył ks. Rafał Nawrocki, pierwszy na liście neoprezbiterów Kościoła diecezjalnego. Po pozdrowieniu wiernych ks. rektor przywitał wszystkich zgromadzonych księży, siostry zakonne i świeckich dziękując im za przybycie i wspólną modlitwę.

Kazanie wygłosił ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, który należy do pierwszego rocznika w pełni uformowanego w Seminarium łowickim. Kaznodzieja wskazał na kilka istotnych treści, które mogą pomóc współczesnemu Kościołowi powszechnemu i diecezjalnemu lepiej głosić Chrystusa. Pierwszą wskazówkę daje nam sam Chrystus, który spotyka się ze swoimi najbliższymi w Betanii. Dla kapłanów konieczna jest mała wspólnota przyjaciół, znajomych, rodzin. Pozostałe dwa wskazania to dwie postawy: Marty i Marii. Pierwsza z nich, zatroskana o cały dom, przypomina nam duszpasterską pracę i konieczność spalania się dla wszystkich wiernych. Jednak w Bożym zabieganiu nie można zapomnieć o przebywaniu z Panem, o wpatrywaniu się w Jego oblicze, o modlitwie serca. Postawa ta jest koniecznym dopełnieniem, bez którego niemożliwe będzie poniesienie trudów kapłańskiego życia. Obydwie te postawy zrealizowała w swoim życiu Maryja, jednocześnie zasłuchana w głos Słowa Wcielonego i zabiegająca o rozwój Kościoła Bożego.

Na zakończenie Eucharystii prosiliśmy za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej, aby uprosiła u swego Syna wielu świętych, pobożnych, mądrych i oddanych Kościołowi bez reszty kapłanów. Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami!

 

error: Zawartość jest chroniona.